KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

TRAJA KRÁLI

Slávnosť Zjavenia Pána je príležitosťou k zamysleniu sa nad naším hľadaním Boha a nad tým, čo sme mu ochotní ponúknuť - obetovať. Ponúkame Vám úvahu na zamyslenie od MUDr. Jána Chochulu.

Traja mudrci nepochybne patrili k tým ľuďom, čo dokážu minúť veľké peniaze. Dary, ktoré priniesli Ježišovi, boli najdrahšie veci, aké by sme našli v starovekom svete. A nielen to. Presne sa hodili k osobnosti obdarovaného: zlato, drahý kov, ktorý označoval kráľovskú moc; kadidlo, vonná látka, ktorá sa používala na uctievanie Boha; a myrha, používaná pri pomazaní zosnulých, ako predzvesť Ježišovho umučenia a smrti.

A čo my? Čo my môžeme dať Ježišovi dnes a v nastávajúcom roku? Môžeme mu ponúknuť niečo omnoho hodnotnejšie ako mudrci - seba samých! Prišiel na svet kvôli nám. Žil, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. "Perlou najväčšej hodnoty", za ktorú dal Ježiš všetko, sme boli my! Ako mu môžeme dať niečo menej ako seba samých?

Bohužiaľ, mnohí z nás si sotva uvedomujú, akú cenu majú pre Pána. Namiesto toho, aby sme sa vnímali ako žiarivý, krásne zabalený darček, vnímame sa ako nezaujímavý darček zabalený v starom papieri, ako balík plný slabostí a hriechu. Ale Boh vie všetko využiť na dobré! Nedovolí, aby niečo vyšlo nazmar; dokonca aj naše nedostatky a naše najväčšie poklesky môžu byť prvotriednym materiálom, ktorý použije na to, aby nás učil, formoval a dokončil v nás svoje dielo. Svätý Pavol s veľkou istotou napísal: "Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia" (Rim 8, 28).

Neznižujme cenu pokladu, ktorý máme v týchto hlinených nádobách. Môžeme darovať Pánovi zlato svojich talentov a darov, kadidlo svojej modlitby a chvály, a dokonca myrhu svojho utrpenia a žiaľu. Môžeme mu odovzdať svoju bolesť, dovoliť mu, aby ju vzal na kríž a daroval nám uzdravenie, ktoré najväčšmi potrebujeme. A on nás uzdraví, ak mu odovzdáme vládu nad svojím životom. Ak tak urobíme, zmeníme sa. Staneme sa pre bratov a sestry darom a zmeníme aj ich život!

Pane, nech tento nastávajúci rok je mojím darom pre teba! Vezmi si všetko, čo mám, a použi to na budovanie svojho kráľovstva na tejto zemi!


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

"Boh, bohatý na milosrdenstvo..." .
(Ef 2, 4)
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Zara Júlia Bačová
Emília Jaseňáková
Frederika Palová
Tobias Paluš
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Veronika Milatová vo veku: 78 rokov.
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.