PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

TRAJA KRÁLI

Slávnosť Zjavenia Pána je príležitosťou k zamysleniu sa nad naším hľadaním Boha a nad tým, čo sme mu ochotní ponúknuť - obetovať. Ponúkame Vám úvahu na zamyslenie od MUDr. Jána Chochulu.

Traja mudrci nepochybne patrili k tým ľuďom, čo dokážu minúť veľké peniaze. Dary, ktoré priniesli Ježišovi, boli najdrahšie veci, aké by sme našli v starovekom svete. A nielen to. Presne sa hodili k osobnosti obdarovaného: zlato, drahý kov, ktorý označoval kráľovskú moc; kadidlo, vonná látka, ktorá sa používala na uctievanie Boha; a myrha, používaná pri pomazaní zosnulých, ako predzvesť Ježišovho umučenia a smrti.

A čo my? Čo my môžeme dať Ježišovi dnes a v nastávajúcom roku? Môžeme mu ponúknuť niečo omnoho hodnotnejšie ako mudrci - seba samých! Prišiel na svet kvôli nám. Žil, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. "Perlou najväčšej hodnoty", za ktorú dal Ježiš všetko, sme boli my! Ako mu môžeme dať niečo menej ako seba samých?

Bohužiaľ, mnohí z nás si sotva uvedomujú, akú cenu majú pre Pána. Namiesto toho, aby sme sa vnímali ako žiarivý, krásne zabalený darček, vnímame sa ako nezaujímavý darček zabalený v starom papieri, ako balík plný slabostí a hriechu. Ale Boh vie všetko využiť na dobré! Nedovolí, aby niečo vyšlo nazmar; dokonca aj naše nedostatky a naše najväčšie poklesky môžu byť prvotriednym materiálom, ktorý použije na to, aby nás učil, formoval a dokončil v nás svoje dielo. Svätý Pavol s veľkou istotou napísal: "Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia" (Rim 8, 28).

Neznižujme cenu pokladu, ktorý máme v týchto hlinených nádobách. Môžeme darovať Pánovi zlato svojich talentov a darov, kadidlo svojej modlitby a chvály, a dokonca myrhu svojho utrpenia a žiaľu. Môžeme mu odovzdať svoju bolesť, dovoliť mu, aby ju vzal na kríž a daroval nám uzdravenie, ktoré najväčšmi potrebujeme. A on nás uzdraví, ak mu odovzdáme vládu nad svojím životom. Ak tak urobíme, zmeníme sa. Staneme sa pre bratov a sestry darom a zmeníme aj ich život!

Pane, nech tento nastávajúci rok je mojím darom pre teba! Vezmi si všetko, čo mám, a použi to na budovanie svojho kráľovstva na tejto zemi!


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka