VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

TOPOĽČIANSKA PÚŤ V ROKU VIERY

Opäť sa blíži čas topoľčianskej púte. Je to čas duchovnej obnovy pri našej nebeskej matke, Panne Márii. Pozývame Vás zúčastniť sa duchovného programu počas dní púte. Všetci ste vítaní!

V článku ponúkame MP3 nahrávky na stiahnutie !
 
 5. 9. Štvrtok:
 
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.30: Sv. omša: Tretia púť kňazov a veriacich za povolania
ku kňazskému a rodinnému životu z farností Ludanice a Preseľany
Hlavný celebrant a kazateľ: Vdp. Anton Žovic, kaplán v Hornej Súči

  Vdp. Anton Žovic - MP3 nahrávka 
 


6. 9. Piatok:
 
14.00 – 18.30:  sv. spoveď
17.45:  Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu – veriaci z Nemčíc
18.30:  Sv. omša: Mons. Marián Gavenda, farár v Devíne

Mons. Marián Gavenda - MP3 nahrávka


21.00: Krížová cesta na Kalvárii - fotogaléria
 

 
7. 9. Sobota:
 
9.30: Mariánske večeradlo: sv. ruženec a sv. omša    
Poďakovanie za 10 rokov existencie Farskej charity bl. s. Zdenky
14.30: sv. spoveď chorých a pútnikov
15.00: Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15: Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých   
18.30: Sv. omša: Kňazi – rodáci z Topoľčian
Hlavný celebrant a kazateľ: vdp. dekan Rudolf Daňo, farár v Šuranoch
21.00: Adorácia mládeže

vdp. dekan Rudolf Daňo - MP3 nahrávka

    
 
8. 9. Nedeľa:
 
 6.00: sv. omša vo farskom kostole
 7.30: sv. omša vo farskom kostole
10.30:  slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,   

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pozerajme sa na ľudí očami lásky....pozerajme sa tak, akoby sa na nás pozeral Boh. ♥
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Peter Gábor a Lucia Krajčovičová
ROZLÚČIME SA S:
Jozef Mikuš vo veku: 66 rokov.