PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

TERÉZIA Z AVILY (TERESA DE CEPEDA Y AHUMADA)

Dňa 28. marca si môžeme pripomenúť 500. výročie narodenia Terézie z Avily.
"Pre mňa je modlitba pozdvihnutie srdca, jednoduchý pohľad k nebu, výkrik vďačnosti a lásky, či už uprostred skúšky alebo v radosti. Skrátka, je to čosi veľké, nadprirodzené, čo mi rozširuje dušu a spája ma s Ježišom. Často len mlčaním dokážem vyjadriť svoju modlitbu."
Terézia z Avily (Teresa de Cepeda y Ahumada) (28.3.1515–14.10.1582)
V roku 1531 ju zaviedli do kláštora augustiniánok v Avile na výchovu a vzdelanie.
V roku 1536 prijala rehoľné rúcho. Boh jej dal často milosť zjavení a mystických zážitkov. Založila (1562) rehoľu bosých karmelitánok (kontemplatívno-apoštolské spoločenstvo, ktoré spája rozjímavú modlitbu s apoštolátom).

Prijala meno Terézia od Ježiša.


Spolupracovala s Jánom z Kríža, spoločne sa im podarilo založiť viacero mužských karmelitánskych kláštorov s pôvodnou prísnosťou. Neskôr sa stala patrónkou Španielska, ženou s neobyčajným dôvtipom a zmyslom pre humor. Napísala aj Životopis, Cesta k dokonalosti, Rozjímania o Veľpiesni, Vnútorný hrad (dielo venované náuke o vnútornej modlitbe). Vzdychy duše k Bohu. Pápež Pavol VI. ju v roku 1970 vyhlásil za učiteľku Cirkvi. Pán preukazuje veľké dobro duši, ktorá je ochotná úprimne sa venovať modlitbe...


Z myšlienok

Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa ale nemení...
Kto má v srdci Boha, tomu nič nechýba, jeho láska stačí.

Kto ma Ježiša Krista za priateľa a vznešeného vodcu, všetko môže zniesť,
lebo On nás podporuje, posilňuje nikoho neopusti, ako verný a úprimný priateľ.

Trpezlivosť dosiahne všetko... Je treba milovať Pána úplne nezištne, aby človek dosiahol milosť...
Všetko je dobré, keď človek hľadá iba Ježišovu vôľu.


- Kríž nie je na to, aby nás utrápil, ale aby nás posvätil.

- Naša dôvera nie je nikdy dostatočne veľká voči dobrému Bohu, ktorý je taký mocný a taký milosrdný.

- Milujem všetko, čo mi Boh dáva... Naše srdce je stvorené pre lásku!...
Pochopila som, že bez lásky sú všetky skutky ničím...
Aké šťastie, že sa Boh stal človekom, aby sme ho mohli milovať. Ináč by sme sa to neodvážili.

- Slúžte Bohu s pokojom a radosťou. Pripomínajte si, že náš Boh je Boh pokoja.

- Cítim, že najistejším prostriedkom na dosiahnutie cieľa je modlitba a obeta...
Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu... Neprestávajme sa modliť. Dôvera robí zázraky.

- Naše srdce je tam, kde je náš poklad, a náš poklad je hore vo vlasti, kde nám Ježiš pripravuje miesto pri sebe.

- Len jedno treba konať: milovať Ježiša, milovať ho zo všetkej sily svojho srdca a zachraňovať pre neho duše,
aby bol milovaný...

Pripravil:  (dmj)


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka