KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

SLÁVNOSŤ BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA

22.10.2009 sme slávili Slávnosť Božského Vykupiteľa spolu s našimi členkami Duchovnej rodiny a farnosťou..

Aj touto cestou chceme opäť poďakovať všetkým 

za spoluprácu a pomoc pri príprave a priebehu slávnosti.

Tiež všetkým, ktorí ju spolu s nami slávili..

 

Slávnosť B. Vykupiteľa je hlavný sviatok našej kongregácie, kedy si pripomíname zvlášť živo slová evanjelia:

„ Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život..“

                              /Jn 3. 13-21/

 

Nech nám Pán pomáha prinášať nádej, svedectvo života v Ježišovi.

Prinášať dnešnému svetu, že Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu –Ježiša_ ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

                                 

                                              S láskou s vami spojené 

                                  Sestry Božského Vykupiteľa  v Topoľčanoch KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čakať sa obyčajne naučíme až vtedy, keď už nemáme na čo čakať...
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.