VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

SLÁVNOSŤ BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA

22.10.2009 sme slávili Slávnosť Božského Vykupiteľa spolu s našimi členkami Duchovnej rodiny a farnosťou..

Aj touto cestou chceme opäť poďakovať všetkým 

za spoluprácu a pomoc pri príprave a priebehu slávnosti.

Tiež všetkým, ktorí ju spolu s nami slávili..

 

Slávnosť B. Vykupiteľa je hlavný sviatok našej kongregácie, kedy si pripomíname zvlášť živo slová evanjelia:

„ Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život..“

                              /Jn 3. 13-21/

 

Nech nám Pán pomáha prinášať nádej, svedectvo života v Ježišovi.

Prinášať dnešnému svetu, že Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu –Ježiša_ ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

                                 

                                              S láskou s vami spojené 

                                  Sestry Božského Vykupiteľa  v Topoľčanoch KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pozerajme sa na ľudí očami lásky....pozerajme sa tak, akoby sa na nás pozeral Boh. ♥
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Peter Gábor a Lucia Krajčovičová
ROZLÚČIME SA S:
Jozef Mikuš vo veku: 66 rokov.