VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

ŠÍRIŤ POKOJ ZNAMENÁ VSTÚPIŤ DO ŠKOLY MÚDROSTI

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 20. septembra 2009 na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe:

 Vatikán (20. septembra, RV) – Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 20. septembra 2009 na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe:

"Milovaní bratia a sestry! Dnes pri zvyčajnej nedeľnej úvahe budem vychádzať z úryvku Jakubovho listu, ktorý nám predkladá dnešná liturgia (Jak 3,16-4,3) a pristavím sa osobitne pri jednom vyjadrení, ktoré je úderné svojou krásou a svojou aktuálnosťou. Ide o opis pravej múdrosti, ktorú Apoštol dáva do protikladu s falošnou. Zatiaľ čo táto druhá je „pozemská, materiálna a diabolská“ a spoznáva sa na základe faktu, že vyvoláva žiarlivosť, sváry, neporiadky a zlé skutky každého druhu (por. Jak 3,16), a naopak „múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky“ (Jak 3,17). Je to zoznam siedmich vlastností, podľa biblickej obyčaje, z ktorého vyplýva dokonalosť pravej múdrosti a pozitívne účinky, ktoré prináša. Ako prvú a hlavnú vlastnosť, kladenú takmer ako predpoklad pre tie ostatné, sv. Jakub uvádza „čistotu“, teda svätosť, takpovediac priezračný odblesk Boha v ľudskom duchu. A tak ako Boh, od ktorého pochádza, múdrosť sa nepotrebuje presadzovať silou, pretože vlastní nepremožiteľnú platnosť pravdy a lásky, ktorá sa potvrdzuje sama. Je preto upokojujúca, skromná a zmierlivá, nekoná so zaujatosťou a o to menej sa uchyľuje ku klamstvu. Je zhovievavá a veľkodušná, spoznáva sa po dobrom ovocí, ktoré prináša v hojnosti.

Prečo sa z času na čas nezastaviť a nekontemplovať krásu tejto múdrosti? Prečo nenačerpať z neznečisteného prameňa Božej lásky múdrosť srdca, ktorá nás prečistí od balastu klamstiev a egoizmu? Toto platí pre všetkých, no na prvom mieste pre toho, kto je povolaný byť šíriteľom pokoja a „utkávať“ ho v náboženských i občianskych spoločenstvách, v sociálnych a politických vzťahoch a vo vzťahoch medzi národmi. V dnešnej dobe, azda aj pre isté dynamiky, ktoré sú vlastné masovej spoločnosti, nezriedka sa konštatuje nedostatok rešpektu voči pravde a voči danému slovu, zároveň s rozšíreným sklonom k agresivite, nenávisti a pomste. „Pre tých, čo šíria pokoj – píše sv. Jakub – sa v pokoji zasieva ovocie spravodlivosti“ (Jak 3,18). Avšak ku konaniu diel pokoja je potrebné byť ľuďmi pokoja, vstúpiť do školy „múdrosti, ktorá pochádza zhora“, aby sme si osvojili jej vlastnosti a dosiahli jej prislúchajúce výsledky. Keby každý vo svojom vlastnom prostredí dokázal odmietnuť lož a násilie v úmysloch, slovách a skutkoch a starostlivo rozvíjať city rešpektu, porozumenia a úcty voči druhým, azda by nevyriešil všetky problémy každodenného života, ale mohol by sa k nim postaviť s väčším pokojom a účinnejšie.

Drahí priatelia, Sväté písmo nás opäť priviedlo k uvažovaniu nad morálnymi hľadiskami ľudskej existencie, avšak vychádzajúc zo skutočnosti, ktorá samotnú morálku predchádza, totiž z pravej múdrosti. Pýtajme si s dôverou od Boha múdrosť srdca, na príhovor tej, ktorá prijala vo svojom lone a porodila stelesnenú Múdrosť, Ježiša Krista, nášho Pána. Mária, Stolica Múdrosti, oroduj za nás!"
( TK KBS, RV jb; dj )

 

Evanjelium - 25. nedeľa v Cezročnom období.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pozerajme sa na ľudí očami lásky....pozerajme sa tak, akoby sa na nás pozeral Boh. ♥
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Peter Gábor a Lucia Krajčovičová
ROZLÚČIME SA S:
Jozef Mikuš vo veku: 66 rokov.