PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

ŠÍRIŤ POKOJ ZNAMENÁ VSTÚPIŤ DO ŠKOLY MÚDROSTI

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 20. septembra 2009 na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe:

 Vatikán (20. septembra, RV) – Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 20. septembra 2009 na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe:

"Milovaní bratia a sestry! Dnes pri zvyčajnej nedeľnej úvahe budem vychádzať z úryvku Jakubovho listu, ktorý nám predkladá dnešná liturgia (Jak 3,16-4,3) a pristavím sa osobitne pri jednom vyjadrení, ktoré je úderné svojou krásou a svojou aktuálnosťou. Ide o opis pravej múdrosti, ktorú Apoštol dáva do protikladu s falošnou. Zatiaľ čo táto druhá je „pozemská, materiálna a diabolská“ a spoznáva sa na základe faktu, že vyvoláva žiarlivosť, sváry, neporiadky a zlé skutky každého druhu (por. Jak 3,16), a naopak „múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky“ (Jak 3,17). Je to zoznam siedmich vlastností, podľa biblickej obyčaje, z ktorého vyplýva dokonalosť pravej múdrosti a pozitívne účinky, ktoré prináša. Ako prvú a hlavnú vlastnosť, kladenú takmer ako predpoklad pre tie ostatné, sv. Jakub uvádza „čistotu“, teda svätosť, takpovediac priezračný odblesk Boha v ľudskom duchu. A tak ako Boh, od ktorého pochádza, múdrosť sa nepotrebuje presadzovať silou, pretože vlastní nepremožiteľnú platnosť pravdy a lásky, ktorá sa potvrdzuje sama. Je preto upokojujúca, skromná a zmierlivá, nekoná so zaujatosťou a o to menej sa uchyľuje ku klamstvu. Je zhovievavá a veľkodušná, spoznáva sa po dobrom ovocí, ktoré prináša v hojnosti.

Prečo sa z času na čas nezastaviť a nekontemplovať krásu tejto múdrosti? Prečo nenačerpať z neznečisteného prameňa Božej lásky múdrosť srdca, ktorá nás prečistí od balastu klamstiev a egoizmu? Toto platí pre všetkých, no na prvom mieste pre toho, kto je povolaný byť šíriteľom pokoja a „utkávať“ ho v náboženských i občianskych spoločenstvách, v sociálnych a politických vzťahoch a vo vzťahoch medzi národmi. V dnešnej dobe, azda aj pre isté dynamiky, ktoré sú vlastné masovej spoločnosti, nezriedka sa konštatuje nedostatok rešpektu voči pravde a voči danému slovu, zároveň s rozšíreným sklonom k agresivite, nenávisti a pomste. „Pre tých, čo šíria pokoj – píše sv. Jakub – sa v pokoji zasieva ovocie spravodlivosti“ (Jak 3,18). Avšak ku konaniu diel pokoja je potrebné byť ľuďmi pokoja, vstúpiť do školy „múdrosti, ktorá pochádza zhora“, aby sme si osvojili jej vlastnosti a dosiahli jej prislúchajúce výsledky. Keby každý vo svojom vlastnom prostredí dokázal odmietnuť lož a násilie v úmysloch, slovách a skutkoch a starostlivo rozvíjať city rešpektu, porozumenia a úcty voči druhým, azda by nevyriešil všetky problémy každodenného života, ale mohol by sa k nim postaviť s väčším pokojom a účinnejšie.

Drahí priatelia, Sväté písmo nás opäť priviedlo k uvažovaniu nad morálnymi hľadiskami ľudskej existencie, avšak vychádzajúc zo skutočnosti, ktorá samotnú morálku predchádza, totiž z pravej múdrosti. Pýtajme si s dôverou od Boha múdrosť srdca, na príhovor tej, ktorá prijala vo svojom lone a porodila stelesnenú Múdrosť, Ježiša Krista, nášho Pána. Mária, Stolica Múdrosti, oroduj za nás!"
( TK KBS, RV jb; dj )

 

Evanjelium - 25. nedeľa v Cezročnom období.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka