PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

RORATE COELI DE SUPER

Viete, čo sú to roráty? Starší ľudia by si určite s dávkou nostalgie spomenuli na svoje detstvo a advent. Rorátna sv. omša v skorých ranných hodinách mala svoje čaro. A ako je to dnes?

Adventný čas je časom očakávania. V liturgických textoch a piesňach zaznieva odveká túžba ľudského srdca po Bohu. Aby sme v sebe mohli očistiť túto túžbu musíme mať odvahu pripraviť cestu Bohu, ktorý prichádza. Prejaviť ochotu premáhať svoje vlastné slabosti a usilovať sa žiť v pokoji a láske s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Jednou z adventných možností ako zvíťaziť nad sebou, nad svojou pohodlnosťou, je účasť na ranných rorátnych sv. omšiach, ktoré sú aj v našom kostole o 6.00 hod. Pred rannou sv. omšou sa spieva latinský text piesne „Rorate coeli de super“ - "Roste nebesia z výsosti“. Názov roráty pochádza z práve tejto najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska. Adventné piesne – roráty – sú zostavené podľa biblických textov, predovšetkým starozákonných prorockých výpovedí. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo v tmách" (Iz 9,2). Roráty zostávajú aj dnes adventnou šancou pre každého z nás...


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka