KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

RORATE COELI DE SUPER

Viete, čo sú to roráty? Starší ľudia by si určite s dávkou nostalgie spomenuli na svoje detstvo a advent. Rorátna sv. omša v skorých ranných hodinách mala svoje čaro. A ako je to dnes?

Adventný čas je časom očakávania. V liturgických textoch a piesňach zaznieva odveká túžba ľudského srdca po Bohu. Aby sme v sebe mohli očistiť túto túžbu musíme mať odvahu pripraviť cestu Bohu, ktorý prichádza. Prejaviť ochotu premáhať svoje vlastné slabosti a usilovať sa žiť v pokoji a láske s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Jednou z adventných možností ako zvíťaziť nad sebou, nad svojou pohodlnosťou, je účasť na ranných rorátnych sv. omšiach, ktoré sú aj v našom kostole o 6.00 hod. Pred rannou sv. omšou sa spieva latinský text piesne „Rorate coeli de super“ - "Roste nebesia z výsosti“. Názov roráty pochádza z práve tejto najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska. Adventné piesne – roráty – sú zostavené podľa biblických textov, predovšetkým starozákonných prorockých výpovedí. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo v tmách" (Iz 9,2). Roráty zostávajú aj dnes adventnou šancou pre každého z nás...


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

"Boh, bohatý na milosrdenstvo..." .
(Ef 2, 4)
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Zara Júlia Bačová
Emília Jaseňáková
Frederika Palová
Tobias Paluš
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Veronika Milatová vo veku: 78 rokov.
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.