KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

PÚŤ 2015

Po roku sa opäť uskutoční v prvý septembrový víkend púť v Topoľčanoch. Aj touto cestou Vás chceme pozvať k účasti na duchovnom programe spojenom s púťou. Podrobné informácie si môžete pozrieť v prílohe. Tešíme sa na Vašu účasť.

V tomto článku sú dostupné nahrávky MP3.
Záznamy z LIVE prenosov nájdete tu: http://www.ustream.tv/channel/SStXDjDAAS3
3. 9. Štvrtok:

Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.30: Sv. omša: Piata púť kňazov a veriacich za povolania
ku kňazskému a rodinnému životu z farností Ludanice a Preseľany
Hlavný celebrant a kazateľ: Vdp. Ľubomír Varga, farár v Tesárskych Mlyňanoch

nahrávka celá sv. omša mp3
nahrávka homília mp3


4. 9. Piatok:

11.30: sv. omša a ruženec k Sedembolestnej P. Márii, sv. spoveď
16.00 – 18.30: sv. spoveď
17.45: Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu – veriaci z Nemčíc
18.30: Sv. omša: Vdp. Róbert Benko - salezián
21.00: Krížová cesta na Kalvárii

nahrávka celá sv. omša mp3
nahrávka homília mp3

5. 9. Sobota:

9.30: Mariánske večeradlo: sv. ruženec a sv. omša
14.30: sv. spoveď chorých a pútnikov
15.00: Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15: Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
17.30: Modlitba vešpier s rehoľnými sestrami pochádzajúcimi z Topoľčian
18.30: Sv. omša: Kňazi – rodáci z Topoľčian
Hlavný celebrant a kazateľ: Vdp. Marek Adamkovič, školský kaplán
21.00: Moderovaná adorácia rehoľných sestier pre mládež

 Korunka k Božiemu milosrdenstvu mp3
Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých mp3
 Modlitba vešpier s rehoľnými sestrami pochádzajúcimi z Topoľčian mp3
Predstavenie rehoľných sestier pochádzajúcich z Topoľčia mp3
 Sv. omša: Kňazi – rodáci z Topoľčian mp3
 Moderovaná adorácia rehoľných sestier pre mládež mp3

6. 9. Nedeľa:

6.00: sv. omša vo farskom kostole
7.30: sv. omša vo farskom kostole
10.30: slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,
celebruje J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,
celebruje J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

"Boh, bohatý na milosrdenstvo..." .
(Ef 2, 4)
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Zara Júlia Bačová
Emília Jaseňáková
Frederika Palová
Tobias Paluš
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Veronika Milatová vo veku: 78 rokov.
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.