PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÚŤ ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ SV. DON BOSCA

Slávenie Mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva oznámil pápež František. Je to aktuálna výzva na prebudenie svedomia. Svätý Otec František chce, aby všetci veriaci zakúsili blízkosť Boha – Otca. Preto vyhlásil široké možnosti odpustenia hriechov. Žiaci ZŠ spolu so svojimi učiteľmi prežívajú Rok milosrdenstva viacerými duchovnými aktivitami. Fotogaléria: http://www.topolcany.fara.sk/fotogaleria/put-ziakov-a-ucitelov-zs-sv-don-bosca.html
Vyvrcholením bola 20. 5. 2016 púť žiakov a učiteľov školy do katedrálneho chrámu našej diecézy - do Nitry. S ponukou tejto púte prišiel Farský úrad Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Ráno 78 žiakov spolu s desiatimi učiteľmi nastúpili do dvoch autobusov. Po príchode do Nitry vystúpili na Nitriansky hrad a pripravili sa na slávenie sv. omše v katedrálnom chráme. Hlavným celebrantom bol vdp. kaplán Peter Čieško. Don Robert Benko sa v kázni zameral najmä na rodinu a jej poslanie. Slávenie sv. omše skrášlil školský spevokol a školská hudobná skupina. Spevy a hudba, ktoré sa niesli katedrálou aj po sv. omši ocenil aj riaditeľ biskupského úradu, vdp. ThDr. Martin Michalíček, ktorý nás prišiel pozdraviť a prihovoriť sa nám. Najväčším dobrodením však bolo to, že sme mali možnosť získať plnomocné odpustky. Po sv. omši sme v tichých modlitbách postáli aj nad hrobom nášho otca kardinála J.Ch. Korca.

Obohatením pre nás bola aj návšteva Diecézneho múzea, výstup na vyhliadkovú vežu a návšteva kazemát, kde sme si priblížili nielen históriu starobylého nitrianskeho hradu, ale celého hradného kopca, ktoré bolo významným opevneným hradiskom. Naše úprimné poďakovanie patrí vdp. kaplánovi a donovi Robertovi, ktorí nás púťou sprevádzali, taktiež i vdp. dekanovi Mons. Mariánovi Dragúňovi, ktorý okrem iného finančne zabezpečil dopravu autobusmi.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.