PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÚŤ K PANNE MÁRII 2011 - PROGRAM

Dávame vám do pozornosti, že v tomto roku duchovná príprava pred topoľčianskou púťou bude trvať od štvrtka 8. septembra do soboty 10. septembra. V nedeľu 11. septembra púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou vonku v areáli farského kostola. Ústrednou témou tohtoročnej púte je „Panna Mária nám vyprosuje pokoj, milosrdenstvo a nebo.“ Kazateľov, jednotlivé témy, program i všetky potrebné informácie ohľadom púte si budete môcť počas týždňa prečítať na našich nástenkách. Všetkých vás nielen na duchovnú prípravu, ale aj na slávnostnú svätú omšu vonku, srdečne pozývame.

8. 9. Štvrtok:
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
 
1830 h: Sv. omša: vdp. Jozef HUPKA, novokňaz Výčapy - Opatovce
„Nech oslava narodenia P. Márie upevní pokoj na celom svete“.
(V tento deň sa uskutoční Prvá púť kňazov a veriacich za povolania ku kňazskému a rodinnému životu z farnosti Ludanice  a Preseľany.)

9. 9. Piatok:
1500 h: vyloženie Sviatosti Oltárnej, Korunka k Božiemu milosrdenstvu
1830 h: Sv. omša: vdp. Anton ĎATELINKA, novokňaz z Krušoviec
„Nech nám Pán na príhovor P. Márie daruje svoje milosrdenstvo“.
2100 h: Krížová cesta na Kalvárii
 
10. 9. Sobota:   
1430 h: sv. spoveď chorých a pútnikov
1500 h: Korunka k Božiemu milosrdenstvu
1515 h: Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých   
1830 h: Sv. omša: vdp. Anton ŽOVIC, novokňaz z Hrušovian
„Nech je nám P. Mária bránou do neba“.
2100 h: Lamačské chvály – koncert a svedectvá pre mládež
 
11. 9. Nedeľa:
600 h: sv. omša vo farskom kostole
730 h: sv. omša vo farskom kostole
1030 h: slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,   
celebruje J. E. Mons. Marián Chovanec
 
 
 
Každý deň po svätýchomšiach v sakristii je možnosťzapísať úmysly na svätéomšeKONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veriť často znamená: zatvoriť oči a padať.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.