PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PRÍHOVOR BENEDIKTA XVI. PRED MODLITBOU ANJEL PÁNA

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána
Vatikán (11. júla, RV) Ako sme vás už informovali, v uplynulú stredu sa pápež Benedikt XVI. premiestnil do svojho letného sídla v Castel Gandolfe, kde trávi svoju dovolenku. Nevykonáva žiadne verejné aktivity, okrem nedeľného stretnutia s veriacimi. Dnes sa po prvýkrát toto leto zaplnilo nádvorie Apoštolského paláca v Castel Gandolfe veriacimi, aby si vypočuli nedeľný príhovor Svätého Otca a pomodlili sa spoločne s ním poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Jeho príhovor však mohli sledovať prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek i veriaci zhromaždení na Námestí svätého Petra. Pápež im adresoval tieto slová:

Drahí bratia a sestry! Pred niekoľkými dňami – ako vidíte – som opustil Rím kvôli letnému pobytu v Castel Gandolfe. Ďakujem Bohu, ktorý mi poskytuje túto príležitosť k odpočinku. Na drahých občanov tohto krásneho mestečka, kam sa vždy rád vraciam, sa obraciam svojím srdečným pozdravom. Evanjelium tejto nedele začína otázkou, ktorú znalec zákona kladie Ježišovi: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Pretože Pán vie, že je odborníkom na Sväté písmo, vyzýva toho človeka, aby si sám dal odpoveď. A naozaj dokonale formuluje a cituje dve hlavné prikázania: milovať Boha z celého srdca a z celej mysle a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého. A vtedy znalec zákona, takmer akoby sa chcel ospravedlniť, sa pýta: „A kto je môj blížny?“ (Lk 10, 29) Tento krát odpovedá Ježiš slávnym podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi (porov. Lk 10,30- 37), aby poukázal na to, že je na nás, aby sme sa stali „blížnymi“ každého, kto potrebuje pomoc. Samaritán totiž vezme na seba starosť o stav neznámeho, ktorého lúpežníci zanechali polomŕtveho na ceste, zatiaľ čo kňaz a levita prešli nevšímavo okolo. Možno si na základe predpisu mysleli, že krv, ktorej by sa dotkli, by ich urobila nečistými. Podobenstvo nás teda má priviesť k tomu, aby sme zmenili svoje zmýšľanie podľa Kristovej logiky, ktorá je logikou lásky: Boh je láska a uctievať ho znamená slúžiť bratom úprimnou a veľkodušnou láskou. Táto evanjeliová rozprava ponúka „kritérium miery“, totiž „univerzalitu lásky“, ktorá sa obracia k núdznemu, ktorého sme „náhodou“ stretli (porov. Lk 10, 31), nech je to kdekoľvek“ (Encyklika Deus caritas est, 25). Vedľa tohto univerzálneho pravidla je tiež špecificky cirkevná požiadavka: „že v samotnej Cirkvi, nakoľko je rodinou, žiadny člen nesmie trpieť tým, že je v núdzi“ (tamtiež). Program kresťana, prijatý z Ježišovho učenia, je „srdce, ktoré vidí“, kde je potrebná láska a koná podľa toho (porov. tamtiež 31).Drahí priatelia, chcem tiež dodať, že dnes si Cirkev pripomína sv. Benedikta z Norče – veľkého patróna môjho pontifikátu, otca a zákonodarcu západného mníšstva. On – ako hovorí sv. Gregor Veľký - „bol mužom svätého života... menom i milosťou“ (Dialogi, II, 1: Bibliotheca Gregorii Magni IV, Roma 2000, str. 136). „Napísal Regulu pre mníchov ... zrkadlo učenia vtelené do jeho osoby: skutočne, svätec nemohol učiť absolútne nič iné, než to, čo žil“ (tamtiež. II, XXXVI: cit., str. 208). Pápež Pavol VI. vyhlásil sv. Benedikta za patróna Európy 24. októbra 1964, a tým uznal úžasné dielo, ktoré vykonal pre formovanie európskej civilizácie.Zverme Panne Márii svoju cestu viery a najmä tento čas dovoleniek a prázdnin, aby naše srdce nikdy nestratilo zo zreteľa Božie slovo a bratov, ktorí sú v núdzi.

Na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe boli dnes i pútnici zo Slovenska a ich prítomnosť sa vďaka výraznému skandovaniu „Nech žije svätý Otec“ nedala prehliadnuť. Benedikt XVI. sa im prihovoril po slovensky.

Preklad: Peter Dufka
( TK KBS, RV pd; dj )

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka