VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

POZRIEM NA KRÍŽ

Zahalené kríže v našich chrámoch nám hovoria o tom, že tajomstvo kríža je pre každého z nás tajomstvom na celý život. Celý život odhalujeme a hľadáme zmysel našich životných krížov. Odhalený Kristov kríž nám pomáha odhaliť zmysel našich trápení a bolestí. Preto majme odvahu pozrieť na Ježišov kríž a v tichej meditácii otvoriť srdce tomu, čo nás chce kríž naučiť. Nech nám k tomu poslúži i táto úvaha o pohľade na kríž.
   

Pozriem na kríž, keď ma ľudia budú chváliť a pohľad na tvoje poníženie, Pane   Spasiteľu môj, pokorí moju pýchu.

Pozriem na kríž, keď sa mi ľudia budú vysmievať a Tvoje mlčanie Pane a Spasiteľu môj umlčí moje ústa.

Pozriem na kríž, keď ma ľudia budú prenasledovať  a biče ktorými bolo zbičované Tvoje Najsvätejšie telo, zbičujú moju urazenú sebalásku.

Pozriem na kríž, keď ma nedostatok bude provokovať a Tvoja chudoba ma naučí požehnávať moju chudobu.

Pozriem na kríž, keď ma zlé myšlienky budú znepokojovať a třne Tvojej koruny odoženú moje zlé myšlienky.

Pozriem na kríž, keď hriešne túžby porušia moje srdce a pohľad na teba, Pane a Spasiteľu môj, zvíťazí nad žiarlivosťou môjho tela.

Pozriem na kríž keď mi ľudia budú krivdiť  a Tvoja modlitba Otče odpusť im!" ma naučí odpúšťať moje krivdy.

Pozriem na kríž, ma pomyslenie na moje hriechy privedie do rozpakov  a slová ktoré si vyriekol lotrovi, vrátia mi nádej.

Pozriem na kríž, keď ma svet aj ľudia odhodia od seba a slová ktoré si povedal svojej matke, potešia moju osirotenú dušu.

Pozriem na kríž, keď bude  v duši temno, a kríž ma  osvieti keď budem blúdiť v temnotách, kríž ma  povedie, keď už nebudem mať síl, kríž ma posilní.

Ježišu, na kríži si zomrel a spasil ľudské pokolenie, preto pod tvojím krížom chcem vybojovať  svoju spásu.

 


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pozerajme sa na ľudí očami lásky....pozerajme sa tak, akoby sa na nás pozeral Boh. ♥
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Peter Gábor a Lucia Krajčovičová
ROZLÚČIME SA S:
Jozef Mikuš vo veku: 66 rokov.