PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

POZDRAV OD SV. AUGUSTÍNA

Málokto spochybňuje, že Aurelius Augustinus (13. 11. 354 – 28. 8. 430) patrí k najpozoruhodnejším postavám svetových dejín. Jeho Vyznania (okolo roku 397) patria medzi najhlbšie náboženské diela svetovej literatúry i najúprimnejšie autobiografie.
 

Stvoril si nás na svoj obraz,

 a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe...

 

Človek je stvorený, aby poznal Boha, poznajúc ho miloval,

milujúc ho bol v ňom blažený.

K Bohu sa približujeme nie chôdzou, ale láskou.

Boha nemožno milovať bez lásky k blížnemu a blížnych nemožno milovať bez ľahostajnosti k sebe.

 

Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku.

 

·      Keby bol pre nás pochopiteľný, nebol by to Boh.

·      Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha.

·      Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh v svojej osobe.

 

Modlitba je rozhovor duše s Bohom.

Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje.

 

·      Nešťastný je človek, ktorý pozná všetko, okrem teba Bože.

·      Pravá obeta je každý skutok, ktorý sa koná, aby sme svätým spoločenstvom priľnuli k Bohu, je to skutok určený k cieľu onoho dobra, ktorým naozaj môžeme byť spasení.

·      Bez lásky sme si sami sebe na ťarchu, skrz lásku znášame jeden druhého.

·      Miluj Boha a potom všetko čo budeš chcieť, bude dobré.

·      Pretože sme ťa opustili, vydal si nás nám samotným.

·      Poznávaj, aby si uveril, ver, aby si pochopil.

·      Kto sa nenechá premôcť pravdou, nad tým zvíťazí omyl...

·      Šťastie je hľadať pravdu až po najvzdialenejšiu medzu, ktorú nemožno prekonať.

·      Je lepšie, aby pohoršenie vzniklo, než aby sa pravda utajovala.

·      Ak hľadáš pravdu, drž sa cesty, lebo aj cesta je už pravdou.

·      Je v nás svetlo rozumu, v ktorom vidíme nemenné pravdy... Neučíme sa slovami znejúcimi navonok, ale vnútri nás učí pravda.

·      Je veľmi nebezpečné, ak hovoríme, čo si myslíme, veľmi bolestné, ak to nehovoríme a veľmi zhubné, ak hovoríme opak.

·      Nikto nech nehovorí, že už pravdu našiel. Hľadajme ju tak, ako by ju nepoznal nikto. Pravda môže byť skôr starostlivo a vo svornosti hľadaná, pokiaľ sa nepredpokladá, akosi zbrklo a vystatovačne, že už bola nájdená.

Budeme hľadať tak, akoby sme mohli nájsť, ale nikdy nenájdeme tak, aby sme mohli prestať hľadať.     

      

Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš –

a Boh dá, aby si to dokázal.

 

 

Aurelius AUGUSTINUS ( 354-430)


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Bohatstvo človeka je v jeho srdci. Pre život nie je dôležité vlastniť veľa vecí.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka