PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST JE DLHÝM DUCHOVNÝM CVIČENÍM

Vatikán (21. februára, RV) - Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:
Drahí bratia a sestry,
minulú stredu sme kajúcim obradom udelenia popola začali pôst, obdobie duchovnej obnovy, ktorým sa pripravuje každoročné slávenie Veľkej noci. Čo však znamená vykročiť na cestu Pôstneho obdobia? Objasňuje to evanjelium tejto Prvej pôstnej nedele, ktoré hovorí o pokúšaní Ježiša na púšti. Evanjelista Lukáš rozpráva, ako sa Ježiš po prijatí krstu od Jána „vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal“ (Lk 4, 1 - 2).
Je zrejmé, že tieto pokušenia neboli nešťastím na Ježišovej ceste, ale dôsledkom jeho rozhodnutia nasledovať poslanie, ktoré mu dal Otec, žiť až do konca ako milovaný Syn, ktorý úplne dôveruje Otcovi. Kristus prišiel na svet, aby nás oslobodil od hriechu a od mámivého pokušenia plánovať svoj život bez Boha. Neurobil to hlasnými proklamáciami, ale osobným bojom s pokušiteľom, až na kríž. Tento príklad platí pre všetkých: svet sa stane lepším, ak začneme s Božou milosťou meniť to, čo v našom živote nie je v poriadku.
Prvé z troch pokušení, ktoré satan predkladá Ježišovi, sa zakladá na hlade, čiže na materiálnej potrebe: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš však odpovedá: „Nielen z chleba žije človek“ (porov. Lk 4, 3 - 4; porov. Dt 8, 3).
Potom diabol predstavuje Ježišovi všetky kráľovstvá sveta a hovorí: všetko bude tvoje, ak padneš na zem a budeš sa mi klaňať. Je to klamstvo moci, ktoré Ježiš odhalí a odpovie: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (porov. Lk 4, 5 - 8).
Nakoniec pokušiteľ navrhuje Ježišovi urobiť veľkolepý zázrak: hodiť sa z vysokého chrámového múru a dať sa zachrániť anjelmi, a tak by v neho všetci uverili. Ježiš však odpovie: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“ (porov. Lk 4, 9 - 12; Dt 6, 16).
Ježiš sa ustavične odvoláva na Sväté písmo a spomedzi ľudských kritérií vyzdvihuje jediné autentické kritérium: poslušnosť Božej vôli. Aj toto je pre nás podstatné poučenie: ak nosíme vo svojom duchu i vo svojom srdci Božie slovo, ak vstúpi do nášho života, budeme schopní odraziť všetky druhy pokušiteľovho klamstva. Okrem toho sa z celého príbehu vynára jasný obraz Krista ako nového Adama, Božieho Syna, pokorného a poslušného Otcovi, na rozdiel od Adama a Evy, ktorí sa v záhrade Edenu poddali vábeniu zlého ducha.
Pôst je akoby dlhým „duchovným cvičením“, v priebehu ktorého sa treba vrátiť k sebe samým a počúvať Božie slovo, aby sme zvíťazili nad pokušeniami Zlého. Je časom veľkého duchovného úsilia, aby sme žili s Ježišom, aby sme žili nie v pýche a namyslenosti, ale používali zbrane viery, ktorými sú modlitba, počúvanie Božieho slova a pokánie. Takto môžeme dospieť k sláveniu Veľkej noci v pravde, pripravení obnoviť naše krstné sľuby.
Nech nám pomôže Panna Mária, aby sme pod vedením Ducha Svätého prežili tento čas milosti radostne a plodne. Nech oroduje osobitne za mňa a mojich spolupracovníkov z rímskej kúrie, s ktorými dnes večer začíname duchovné cvičenia.
( TK KBS, RV pd; pz )

Evanjelium - Prvá pôstna nedeľa.
KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka