PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PIESEŇ Z ROKU 1853

Počas tohtoročnej púte bude zaujímavosťou, že sa po mnohých rokoch bude spievať pieseň, ktorá má zvláštnu históriu spojenú s naším pútnickym chrámom. V roku 1853 mešťanosta Anton Krajčovič založil fundáciu pútnického miesta Topoľčany za účelom prehĺbenia úcty k Panne Márii prostredníctvom spevu mariánskej piesne. Každý deň pred ranným zvonením sa z veže farského kostola na oslavu nebeskej Matky spievala táto pieseň:
 

Mária, Mária!

 

1. Mária, Mária! Nad slnko jasnejšia, nad mesiac svetlejšia, nad hviezdy krásnejšia, ó Mária! Nech je pozdravené tvoje najsladšie meno na nebi, na zemi, ó Mária!

 

2. Mária, Mária! Pros Boha večného, Otca, Syna jeho i Ducha Svätého, ó Mária! Nech nás neopustí v núdzi a úzkosti podľa svojej milosti, ó Mária!

 

3. Mária, Mária! Pros Ježiša Syna, by nám naša vina odpustená bola, ó Mária! Vypros nám milosti, nad hriechom ľútosti, pravej skrúšenosti, ó Mária!

 

4. Mária, Mária!  Pros Ducha Svätého, ľudu vieru pevnú, by dal zo svojho trónu, ó Mária! Nech Božská moc jeho vo viere stáleho urobí nás každého, ó Mária!

 

5. Mária, Mária! V poslednej chorobe ponáhlaj sa k pomoci, proti diablovej moci, ó Mária! Keď budem skonávať, ten svet zanechávať, ráč sa ma zastávať, ó Mária!

 

6. Mária, Mária! Buď moje vzdychanie, posledné volanie, Ježiša vzývanie, ó Mária! V poslednej tej chvíli buď povzdych môj milý: Ježišu spanilý a Mária!


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.