PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PETER FOURIER (30.11.1565−9.12.1640)

Zažiaril na oblohe Cirkvi po Tridentskom koncile (1545-1563) v období dejinných premien a veľkých reformných snáh vo všetkých náboženských oblastiach. Dvojitý cieľ sa vznášal pred jeho zrakom: veda a svätosť. Získal nielen doktorát teológie, ale aj cirkevného a občianskeho práva. Bol kňazom, veľa sa modlil, žil v prísnej chudobe, organizoval farské misie, delil sa s farníkmi o ich starosti, slúžil nielen v kostole, ale pomáhal a staral sa aj o chudobných.
Vo svojej farnosti presadzoval spravodlivosť a právo. Na prekonanie strašnej biedy, spísal listinu biednych, organizoval pravidelné rozdeľovanie potravín, vytvoril peňažný fond na podporu maloobchodníkov vo finančných ťažkostiach a do povedomia bohatých neustále vkladal ich sociálnu zodpovednosť. Po celom Lotrinsku ho nazývali dobrým otcom. 
Spolu s Alexiou Le Clerc založil rehoľu Kanoničky svätého Augustína
z Kongregácie de Notre Dame. Stal sa apoštolom oduševneným
za Ježiša Krista i za ľudí, ktorým ukazoval cestu k svätosti, dostupnú každému. Bol vyhlásený (1897) v Katolíckej cirkvi za svätého.

Z myšlienok
  • Žiť reálne a nestrácať nádej.
  • Slúžte Bohu vo veselosti a radosti svojej duše.
  • Boh robí všetko len pre naše dobro.
  • Je veľmi ľahké zošiť zaplátané šaty, oveľa ťažšie je byť trpezlivý.
  • Modlitba je najmocnejší prostriedok na ochranu pred pádom a na zapálenie lásky k večným veciam.
  • Ten, z lásky ku ktorému trpíme, vie oveľa lepšie ako my sami, kedy nás má zbaviť kríža.
  • Daj, aby sa moja duša tešila a chvela od radosti iba jednou myšlienkou, že Ty si môj Boh.
  • Nedovoľ nikdy, Pane, aby som vyhľadával radosť mimo Teba, pretože Ty si radosť
  • môjho srdca.
  • Si v Božom náručí, neboj sa. Úplne dôveruj Bohu, lebo je nekonečne dobrotivý, verný a nemeniteľný.
(dmj)

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.