PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

OKTÓBER - MESIAC SV. RUŽENCA

Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. V našom farskom kostole sa ho modlievame každý večer približne o 17:45 h. Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.
Odkiaľ pochádza modlitba svätého ruženca?

Túto modlitbu nás naučila modliť sa samá Panna Mária prostredníctvom sv. Dominika. Keď Dominik videl, že napriek toľkej obetavej a namáhavej práci výsledky sú mizivé, začal pochybovať o úspechu svojho misionárskeho diela. Raz sa po celodennej námahe v toulouvských lesoch skľúčený modlil a prosil Boha o pomoc a zľutovanie a vtedy sa mu zjavila Panna Mária a povedala: "Milý synu! Nepočínaš si dobre v apoštolskej práci, ak sa snažíš najmä poučovaním presvedčiť poblúdených.

Odo dneška to rob takto: vyber si hlavné pravdy viery, vysvetli ich pravý zmysel, kratučko dokáž ich správnosť, ukáž, ako sa podľa nich žije a ihneď potom veď ľud k modlitbe. Aby svätec vedel, ktoré pravdy má ľudu zvlášť vykladať a urobiť ich základom mravného života a ako vkladať do toho modlitbu, najsvätejšia Panna ho naučila modlitbu sv. ruženca.

V tajomstvách ruženca, v otčenášoch a zdravasoch Dominik našiel, čo potreboval: hlboké pravdy a vzácne modlitby. Začal teda kázať o ruženci a čoskoro získal pre pravú vieru do stotisíc poblúdených a mnohých ľahostajní kresťania sa prostredníctvom ruženca stali dobrými a horlivými.

Pravdou je, že Panna Mária pri svojich zjaveniach držala ruženec v ruke. Tak ju videli deti vo Fatime, sv. Bernadetta v Lurdoch. Podobné to bolo pri zjaveniach, ku ktorým sa Cirkev ešte nevyjadrila. Panna Mária odporúča modliť sa svätý ruženec. Mnohým ľuďom modlitba svätého ruženca pripadá monotónna a nudná. Opakované činy patria k životu človeka (dýchanie, jedenie, spánok), a z toho vyplýva, že opakovanie má veľký význam aj v duchovnom živote.

Modlitba svätého ruženca je pre každého. Je taká ľahká, že jej porozumie dieťa, aj vzdelaný človek. Nájde v nej hlboké myšlienky, keď sa duša ponára do hĺbky tajomstiev. Tie nám pripomínajú život a skutky nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, od jeho narodenia, pôsobenia až po víťazné vzkriesenie i oslávenie, ale i oslávenie jeho Matky. Svätý Otec Ján Pavol II. povedal: " Táto modlitba je neprestajné vzdávanie chvály a neprestajné prednášanie prosieb Panne Márii, aby sa prihovárala za nás, za biednych hriešnikov, v každej chvíli nášho života až po hodinu našej smrti" .

Preto mnohí siahajú po tejto modlitbe. Máme nádej, že ruženec nás môže vyslobodiť a vyliečiť zo všetkého zla, ktoré na nás číha z každej strany.
Cirkev modlitbu svätého ruženca veľmi odporúča, pretože pre našu spásu je užitočné rozjímanie o tajomstách Ježišovho života.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.