PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

NOVÉNA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

"Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdenstvo - túto lásku, ktorá je dobrotivá,ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha" - Ján Pavol II. Na Veľký piatok sme začali novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva, v ktorej budeme pokračovať až do soboty vždy o 15:00 h tu v kostole. Touto novénou sa chceme duchovne pripraviť na blahorečenie Božieho sluhu Jána Pavla II, ktoré bude na budúcu nedeľu v dopoludňajších hodinách .
Pápež Ján Pavol II - Citáty

"Okamžite po nástupe na Petrov stolec v Ríme, som považoval toto posolstvo ( Božieho Milosrdenstva ) ako moju špeciálnu úlohu. Božia Prozretelnosť mi to pridelila v súčasnej situácii muža, Cirkvi a sveta.Dalo by sa povedať,že práve táto situácia mi určila toto posolstvo ako cieľ pred Bohom"

22. Novembra, 1981, Collevalenza, Taliansko


"Tí, ktorí úprimne hovoria "Ježiš,dôverujem v teba" nájdu potešenie vo všetkých svojich úzkostiach a obavách"
"Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdensvo - túto lásku, ktorá je dobrotivá,ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha"

7.Júna, 1997, na sviatok Božieho Milosrdenstva, Krakow, PoťskoPosolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke... ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto pontifikátu ".

-Ján Pavol II hovorí o svojom pontifikáte"Buďte apoštolmi Božieho Milosrdenstva pod Máriiným materinským a láskavým vedením ".

-Ján Pavol II, 22.Júna, 1993


"Cirkev nanovo číta posolstvo o milosrdenstve, aby naozaj prinášala pokoleniu končiaceho sa tisícročia i nasledujúcim generáciám svetlo nádeje ... Je to posolstvo jasné a čitateľné pre každého "

7.Júna, 1997, na sviatok Božieho Milosrdenstva, Krakow, Poťsko


"Zvelebujme Boha za veľké skutky, ktoré vykonal v jej ( Faustíninej ) duši. Oslavujme ho a ďakujme mu za veľké skutky, ktoré urobil, a stále robí v ľudských dušiach, ktoré vďaka jej svedectvu a posolstvu objavujú nekonečné Božie milosrdenstvo "

Ján Pavol II, počas homílie pri blahorečení sestry Faustíny, sú dokonalým zhrnutím jej úlohy v súčasnom svete.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veriť často znamená: zatvoriť oči a padať.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.