PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Evanjelium - Slávnosť všetkých svätých. Príhovor Benedikta XVI. na „Anjel Pána“
 
Príhovor Benedikta XVI. na „Anjel Pána“
P:3, 01. 11. 2009 23:33, ZAH

Vatikán (1. novembra 2009, RV) – Benedikt XVI. sa v nedeľu 1. novembra napoludnie prihovoril veriacim z okna svojej pracovne vo Vatikáne týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dnešná nedeľa sa kryje so slávnosťou Všetkých svätých, ktorá pozýva Cirkev putujúcu na zemi, aby okúsila predchuť slávnosti nebeského spoločenstva, ktorá je bez konca, a aby si oživila nádej na večný život. Tento rok uplynulo už 14 storočí od čias, keď bol Panteón - jedna z najstarších a najslávnejších rímskych pamiatok - určený na kresťanskú bohoslužbu a pod názvom Sancta Maria ad Martyres zasvätený Panne Márii a všetkým mučeníkom. Chrám všetkých pohanských božstiev bol takto premenený na pripomienku všetkých tých, ktorí - ako hovorí kniha Zjavenie apoštola Jána - ,prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi‛ (Zjv 7, 14). Neskôr bola oslava všetkých mučeníkov rozšírená na všetkých svätých, ,veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov‛ (Zjv 7, 9), ako opäť hovorí sv. Ján. V tomto Roku kňazov by som rád s osobitnou úctou pripomenul svätých kňazov, a to tak tých, ktorých Cirkev svätorečila a dala ich za vzor duchovných čností, ako i tých, ktorých je oveľa viac a zostali známi len Pánovi. Každý z nás si na niektorého z nich, ktorý nám pomáhal rásť vo viere a dal nám zakúsiť dobrotu a blízkosť Boha, uchováva vďačnú spomienku.
Zajtra nás čaká výročná Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky). Chcel by som vyzvať, aby sme prežili tento výročný deň v pravom kresťanskom duchu, čiže vo svetle, ktoré pochádza z veľkonočného tajomstva. Kristus zomrel a vstal z mŕtvych a otvoril nám cestu do Otcovho domu, do kráľovstva života a pokoja. Kto nasleduje Ježiša na tejto ceste, je prijatý tam, kam nás on predišiel. Keď teda navštevujeme cintoríny, pamätajme na to, že tam v hroboch odpočívajú iba smrteľné pozostatky našich drahých, čakajúcich na konečné vzkriesenie. Ich duše – ako hovorí Sväté písmo – už sú ,v Božích rukách‛ (Múd 3, 1). Preto najvhodnejší a najúčinnejší spôsob, ako si ich uctiť, je modliť sa za nich a obetovať skutky viery, nádeje a lásky. V spojení s eucharistickou obetou sa môžeme prihovárať za ich večnú spásu a zakusovať najhlbšie spoločenstvo v očakávaní, že sa znova spolu stretneme, aby sme sa navždy tešili z tej Lásky, ktorá nás stvorila i vykúpila.
Drahí priatelia, aké krásne a utešujúce je spoločenstvo svätých! Táto skutočnosť dáva iný rozmer celému nášmu životu. Nikdy nie sme sami! Sme súčasťou akejsi duchovnej ,spoločnosti‛, v ktorej vládne hlboká solidarita: dobro každého jednotlivca je prínosom pre všetkých a tiež opačne - spoločné šťastie sa šíri na jednotlivcov. Je to tajomstvo, ktoré určitým spôsobom môžeme zakusovať už na tomto svete, v rodine, v priateľstve, osobitne v duchovnom spoločenstve Cirkvi. Nech nám Preblahoslavená Panna Mária pomáha rezko kráčať cestou svätosti a nech sa preukáže ako Matka milosrdenstva pre duše zosnulých.“


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka