PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

NAUČIŤ SA ČÍTAŤ UDALOSTI ŽIVOTA OČAMI VIERY

Vatikán (7. marca, RV) – Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:
Drahí bratia a sestry,

liturgia tejto Tretej pôstnej nedele nám predkladá tému obrátenia. Mojžiš, v prvom čítaní z knihy Exodus, kým pasie ovce, vidí krík, ktorý horí plameňom a nezhára. Pristúpi bližšie, aby si pozrel tento zvláštny jav, keď zrazu sa ozve hlas, ktorý ho volá po mene, aby sa dozvedel o svojej nehodnosti. Nariaďuje mu, aby si zobul sandále, pretože toto miesto je sväté. Hlas mu hovorí: "Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba." A dodáva: "Ja som, ktorý som!" " (Ex 3,6 a.14). Boh sa prejavuje rôznymi spôsobmi aj v živote každého z nás. Ale na to, aby sme rozpoznali jeho prítomnosť je nevyhnutné, aby sme sa priblížili k nemu vo vedomí svojej biedy a s hlbokou úctou. V opačnom prípade nie sme schopní ho stretnúť a vstúpiť do spoločenstva s Ním. Ako píše apoštol Pavol, toto je príbeh, ktorý nám pripomína, že Boh sa nezjavuje tým, ktorí sú zvrátení nadbytkom a ľahkomyseľnosťou, ale tomu kto je pred ním chudobný a pokorný.

V dnešnom úryvku evanjelia sa Ježiša pýtajú na niektoré tragické udalosti: zabitie niektorých Galilejčanov vo vnútri chrámu z nariadenia Pontského Piláta a zrútenie veže na niektorých okoloidúcich (porov. Lk 13,1-5). Oproti jednoduchému záveru, považovať zlo za Boží trest, Ježiš vyhlasuje nevinnosť Boha, ktorý je dobrý a nemôže chcieť zlo. Pritom však varuje pred myšlienkou, že nešťastia sú bezprostredným dôsledkom osobných vín tých, ktorých postihnú a prehlasuje: "Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní, keď takto trpeli? Hovorím vám nie, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete." (Lk 13, 2-3). Ježiš pozýva k inému spôsobu čítania týchto faktov, vkladajúc ich do perspektívy konverzie: nešťastia a tragické udalosti v nás nesmú vzbudzovať zvedavosť alebo hľadanie domnelých vinníkov, ale sú príležitosťou na zamyslenie ako premôcť ilúziu žiť bez Boha a s Božou pomocou posilniť odhodlanie na zmenu nášho života. Tvárou v tvár hriechu, Boh sa zjavuje plný milosrdenstva. Nikdy nechýba jeho opätovné volanie hriešnikov, aby sa vyhli zlému a aby vzrástla ich láska a konkrétna pomoc blížnym, ktorí sú v núdzi. On totiž chce, aby zažili radosť z milosti a nekráčali v ústrety večnej smrti . Avšak možnosť obrátenia si vyžaduje, aby sme sa naučili čítať udalosti života očami viery a boli oživovaní svätou bázňou pred Bohom. Je pravou múdrosťou, pri terajších utrpeniach a žiaľoch, pýtať sa na nestálosť existencie a čítať dejiny ľudstva očami Boha, ktorý v pláne svojej nesmiernej lásky chce vždy a len dobro svojich detí, i keď ich niekedy skúša bolesťou, aby ich priviedol k väčšiemu dobru.

Drahí priatelia, prosme Najsvätejšiu Pannu Máriu, aby nás sprevádzala na pôstnej ceste a aby každému kresťanovi pomohla vrátiť sa z celého srdca k Pánovi, podporila naše pevné rozhodnutie vzdať sa zlého a s vierou prijať Božiu vôľu v našom živote.
( TK KBS, RV; pz )

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Bohatstvo človeka je v jeho srdci. Pre život nie je dôležité vlastniť veľa vecí.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka