KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

MODLITBA SV. FAUSTÍNY

“Pane, celý sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.

“Pane, celý sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.

 

Pomôž mi, Pane, aby boli moje oči milosrdné, aby som nikoho neupodozrieval a nesúdil podľa vonkajšieho zdania, ale hľadal to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a ponáhľal sa im na pomoc.

 

Pomôž mi, aby bol môj sluch milosrdným, aby som bol naklonený potrebám svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu.

 

Pomôž mi, Pane, aby bol môj jazyk milosrdný, aby som nikdy nehovoril zle o svojich blížnych, ale pre každého mal slovo útechy a odpustenia.

 

Pomôž mi, Pane, aby boli moje ruky milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som svojmu blížnemu robil iba dobre a sám preberal tažšie, namáhavejšie práce.

 

Pomôž mi, Pane, aby boli moje nohy milosrdné, aby som sa napriek vlastnej únave a vyčerpanosti vždy ponáhľal svojim blížnym na pomoc.

 

Pomôž mi, Pane, aby bolo moje srdce milosrdné, aby som vedel spolucítiť s každým utrpením svojich blížnych. Svoje srdce nechcem pred nikým zatvárať, ani pred tými, ktorí zneužívajú moju dobrotu. O vlastných utrpeniach chcem mlčať a ponoriť sa do Tvojho Najsvätejšieho Srdca. Kiežby som sa stal miestom odpočinku pre Tvoje milosrdenstvo, ó, Pane.”


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

"Boh, bohatý na milosrdenstvo..." .
(Ef 2, 4)
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Zara Júlia Bačová
Emília Jaseňáková
Frederika Palová
Tobias Paluš
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Veronika Milatová vo veku: 78 rokov.
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.