PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

25. MAREC – DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!

V roku 2010 sa uskutoční 10. ročník kampane.

Prečo práve 25. marec

25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň spomienku na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa.

Základné ciele DPD

Cieľom kampane nie je iba šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, ale aj zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a dať možnosť verejne prejaviť postoj za život.

Biela stužka

Symbolom úcty k životu počas kampane je biela stužka. Pripnutím si jednoduchej bielej stužky sa môžu všetci stať nositeľmi posolstva kampane. Stužku si môže každý vyrobiť sám, alebo získať od dobrovoľníkov na rôznych miestach, napr. na námestiach niekoľkých miest na Slovensku. Nosenie bielej stužky je jedným z hlavných propagačných nástrojov kampane. Médiom nie sú v tomto prípade elektronické médiá ani reklamné plochy, ale samotní ľudia, ktorí sú najvhodnejším „médiom“ na odovzdávanie posolstva úcty k životu.

www.25marec.sk

Minulý rok Fórum života v spolupráci s detskou organizáciou eRko a ďalšími mládežníckymi organizáciami spustili ku kampani špeciálnu stránku  www.25marec.sk, ktorá sprostredkováva ciele kampane aj počas roka.
 

Ďalšie aktivity

  • Rozdávanie bielych stužiek a letákov ku kampani na námestiach niekoľkých miest
  • Výlep 80-tich bilboardov na podporu kampane po celom Slovensku
  • Vysielanie TV spotu na podporu kampane v STV a viacerých regionálnych televíziách
  • Vydanie nového číslo časopisu Spravodajca o. z. Fórum života so špeciálnym zreteľom na Deň počatého dieťaťa
  • niekoľko Emailov Fóra života
  • otvorený list poslancom NRSR s výzvou na rešpektovanie práva na život od počatia
  • aktuálne informácie o priebehu akcií na www.forumzivota.sk
  • informovanie o kampani prostredníctvom skupiny „Za život“ na sieti Facebook
  • medzinárodná konferencia Vyber si život, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 27. marca 2010 sa v Rajeckých Tepliciach. Je zamerané na tému „Žena a jej slobodná voľba“. Viac informácií o konferencii je dostupných na stránke: http://konferencia.forumzivota.sk.
  • udelenie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Fórum života chce takýmto spôsobom každoročne oceniť ľudí, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o šírenie úcty ku každému človeku od počatia po prirodzenú smrť. Odovzdanie ocenenia sa uskutoční v piatok 26. marca v Rajeckých Tepliciach.

 


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka