PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

MÁME FARSKÝ ERB!

Základom heraldicky správneho erbu je jednoduchosť a ľahká čitateľnosť. Heraldika pracuje s jednoduchosťou a kvalitne nakreslenými figúrami podľa heraldických pravidiel.

Súčasťou farského erbu je čierny klobúk s jedným čiernym strapcom na každej strane. To je úzus ktorý je nutné rešpektovať. Vzhľadom na Mariánske patrocínium farnosti použiť atribút P. Márie ako dominantný.
Kríž je známi z pečate mesta z 15. storočia, pričom heraldici sa zhodujú, že musel erb mesta s takýmto krížom vzniknúť už v 13. storočí, kedy vznikli aj iné mestské erby s dvojitým krížom (Žilina, Zvolen etc.) Nejde v tomto prípade o prvotný cirkevný - kresťanský motív ale o modifikáciu panovníckeho erbu - Arpádovci mali prvý svoj znak - dvojkríž. Mestá to opakovali ale na odlíšenie sa tie kríže modifikovali, v žilinskom sú napríklad 3 korene v dolnej časti dvojkríža, u vás je to rozštiepenie každého konca kríža. Teda netreba si mýliť, resp. vzťahovať že ten kríž je prebratý od cirkvi vo vašej oblasti - nie je. Ale súhlasil by som s tým aby vo vašom erbe farnosti tento erb figuroval.
Bol by som za to použiť v erbe tento kríž a nad ním mariánsky symbol - zatiaľ som premýšľal nad peknou korunou s ľaliou (resp. štylizovaným M s ľaliou v tej korune). Koruna ako znak P. Márie kráľovnej je heraldike zaužívaný a veľmi pekný heraldický symbol. Nad štítom bude umiestnený čierny klobúk s 1 čiernym strapcom na každej strane.
Miroslav Glejtek -autor erbu farnosti

...prevzaté s argumentácie a zdôvodňovania a vysvetlenia erbu.Nový farský erb sa bude používať na pečiatkach a hlavičkovom papieri našej farnosti. Keďže naša farnosť nemala doteraz vytvorený oficiálny znak, bolo potrebné pre túto potrebu dať vytvoriť a ustáliť znak, ktorý sa bude používať. Keďže Pavol VI. v motu proprio 1966 vydal smernice, ktorými ustanovil, že klerici a farnosti spolu s diecézami môžu i naďalej používať /a je vhodné/erbové právo, ktoré dala Mária Terézia vo svojom cisárstve Cirkvi. Rešpektujúc túto tradíciu sme sa rozhodli i my v nej pokračovať.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka