PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

KRÍŽOVÁ CESTA

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, Bolo práve dopoludnia a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomínáme? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petera, Karola, za Bohuša, za Marienku i za teba. Umrel i za teba! A tak se teraz vydajme spoločne s ním na Krížovú cestu. Odložme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežime s ním túto polhodinu. Nezabudnime vzbudiť vo svojom srdci lútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.

1.
Pán Ježiš je odsúdený

1. Pán Ježiš je odsúdený
 

Kristus si vyvolil 12 učeníkov, jeden ho zradil, druhý trikrát zaprel a ostatní od neho v Getsemanskej záhrade utiekli. Tam ho zajali najatí vojaci a odviedli ho k súdu. Boh je súdený ľuďmi!!! Vari je to spravodlivé, vari sa Kristus nemohol proti tomu bránit? Mohol, veď je všemohúci, ale možno, že v práve tejto chvíli si spomenul na teba a z lásky k tebe mlčal a prijal rozsudok, aby ťa mohol vykúpiť.
Pane, daj nám milosť, aby sme Ti vždy zostali verní. Daj, nech nás Tvoj príklad posilňuje vo chvílach, kedy nás ostatní nespravodlivo odsudzujú. Daj nám lásku k našim bližnym, veď i pre nich si išel na smrť.
 

2.
Pán Ježiš prijímá kríž2. Pán Ježiš prijímá kríž
 

Sú rôzne druhy smrti. Najťažšie je umierať dlho. A práve tento spôsob si z lásky k nám zvolil. A aj každého z nás povzbudzuješ: Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Už konečne prijmi to, čo som pre teba nachystal: svoje povinnosti, svoje problémy, svoje schopnosti i radosti a nes to všetko tak, aby bol Boh čo najlepšie oslávený.
Pane daj, aby sme prijímali každý deň a každú okolnosť ako Tvoj dar. Nech sa nezdráháme prijať svoj životný údel. Daj nám trpezlivosť, s ktorou si niesol svoj kríž.
 

3.
Pán Ježiš padá po prvý krát pod krížom3. Pán Ježiš padá po prvýkrát pod krížom
 

Nie je zrovna príjemné spadúť na zem. Horšie je spadúť s nákladom, to je človek priamo ničený. A keď sa k tomu ešte pridá nadávanie a bitie od nepriateľov, to musí býť priamo strašné. Pane ďakujeme Ti, že si neodhodil kríž a že si neutiekol z Krížovej cesty, ale že si z lásky k nám pokračoval.
Daj nám skutočnú lásku k tým, ktorí trpia. Daj nech nikdy druhému nepridávame bolesť. Daj nech tažkosti dokážeme prijímať kľudne a bez nadávánia.
 

4.
Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou4. Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou
 

Tých, ktorých si pred nedávnom učil a uzdravoval, teraz stoja okolo a dívajú sa na teba nepriateľsky. Dokonca pred Pilátovým palácom kričali, aby ťa dal ukrižovať. Panna Maria to cíti rovnako bolestne ako Ty, Pane. Toto bolestné stretnutie Ti dodáva posilu a odhodlánie obetovať sa i za tých, ktorí tebou pohrdajú.
Daj, aby sme dokázali druhých v ich ťažkostiach potešiť. Daj nech sa obrátia i tí, ktorí ťa doteraz nepoznajú. Daj, nech se za nás prihovára Panna Maria.
 

5.
Šimon pomáha niesť kríž5. Šimon pomáha niesť kríž
 

Niečo iné je niesť kríž niekoho iného a niečo iné je niesť kríž svoj. Často nám chýba ochota ponúknuť druhému pomoc. A to je chyba. Veď práve preto nás stvoril Boh na zemi viac, aby sme si mohli vzájomne pomáhať. Keď sa o to nesnažíme, spreneverujeme sa tiež svojmu poslaniu. Otvorme teda oči a pozrime sa, kedy je potrebná naša pomoc a tiež ju ochotne ponúknime.
Pane, daj nám ochotu pomáhať druhým. Daj nám pokoru, aby sme dokázali prijímať pomoc druhých. Daj nám odvahu svoju pomoc ponúknuť.
 

6.
Veronika utiera Kristovu zakrvavenú tvár6. Veronika utiera Kristovu zakrvavenú tvár
 

Pane, skôr ako si prijal kríž, prebdel si noc, bol jsi bičovaný, korunovaný tŕním. Tvoja tvár je k nepoznaniu a nikto s tebou nemá súcit. Veronika ti ponúkla uterák, aby si si aspoň osušil tvár. Nie je to nič významné a asi ti to ani moc nepomohlo, ale určite Ťa to potešilo. Takto Ti mohlo pomôcť i mnoho ďalších a možno o tom i niektorí uvažovali, ale odhodlala sa len jediná, dokázala byť prvá. Od nej by sa mal učit i každý kresťan: Byť prvý v konaní dobra, Tí ostatní se potom pripoja.
Daj nám odvahu robiť dobro ako prvý. Pomôž, aby sme neprehliadali maličkosti. Veď nás k obetavej láske.
 

7.
Pán Ježiš padá po druhý krát pod krížom7. Pán Ježiš padá po druhý krát pod krížom
 

Pane, Ty si po tomto páde vstal. Dáváš nám tak príklad, aby sme sa nenechali odradiť prekážkami, ktoré nám zťažujú cestu za tebou.
Daj nám pevnú vôľu, aby sme Ťa dokázali vždy následovať. Daj nám vytrvalosť v konaní dobrých skutkov. Daj nám nádej, že sa s tebou vo večnosti stretneme.


8. Ženy ľutujú Pána Ježiša

 

Pane, Ty si neprijal súcit týchto žien, pretože si videl, že to nemyslia vážne. V ich súcite chýbala láska. Chýbala ochota prijať Tvoje učenie a zmeniť život. I my sa im často podobáme. Máme plno rečí a skutek - utek.
Daj nám silu zmeniť niečo vo svojom živote. Daj nám vynaliezavú lásku, ktorá by nezostávala iba u slov. Daj, nech náš súcit druhých neuráža, ale je pre nich povzbudením a posilou.


9. Pán Ježiš padá pod krížom po tretí raz
 

Spadnúť tesne pred cieľom je smola. Ale ty jsi Pane nezostal ležať, ale išiel si ďalej. Keby sme my odhodili svoj kríž, nie len, že by sme nesplnili svoje poslanie, ale náš kríž by sa stal na ceste prekážkou, pre tých, ktorí sú za nami a to si predsa nemôžeme vziať na zodpovednosť, aby nekto kvôli nám nedošiel k cieľu.
Pane, daj nám ochotu niesť svoj kríž. Daj, nech ho nikdy neodhadzujeme. Daj, nech druhým ukazujeme správnu cestu k Tebe.

 10. Pánu Ježišovi berú šaty
 

Pane, tebe zobrali všetko. A my sme neochotní nekomu niečo požičať. Aký je to rozdiel! Kresťan by mal všetko využívať nie k svojmu osobnému prospechu a pohodliu, ale k dobru všetkých a k šíreniu Božieho kráľovstva mezi ľuďmi.
Pane daj, aby sme nikdy neboli závislí na svojom majetku. Daj, nech sme ochotní požičať druhým i s rizikom, že sa nám to už nevráti. Daj, nech svojho majetku využívame k šíreniu Božieho kráľovstva.
 11. Pán Ježiš je pribitý na kríž
 

Pane, pred chvíľou jsme uvažovali o tom, ako Ti zobrali všetko Tvoje vlastníctvo. A teraz si nechávaš vziať i svoju slobodu. My nie sme radi, keď o nás druhý rozhodujú, ale sami druhým berieme slobodu radi. A Ty nám v evanieliu vravíš: Čo chcete, aby druhý činili vám, robte i vy im. Príklad si nám k tomu dal svojím životom i svojou krížovou cestou.
Daj, nech druhým robíme dobre, i keď nám to dobrým zatiaľ ešte neodplácajú. Daj, nech nechceme druhých zotročovať, ale nech skôr my slúžíme im. Nech nehľadáme lacné výhody, ale správne plníme svoje povinnosti.
 12. Pán Ježiš na kríži umiera.
 

Kristus kvôli mne a kvôli Tebe visel na kríži a bude tam visieť až do tretej hodiny, kedy zomrie. V duchu sa teraz postavme pod kríž. Uvedomme si, že Ježíš tu trpí kvôli mojim hriechom. V tomto postoji by sme mali byť vždy, keď sa rozhodujeme, ču urobiť ten či onen hriech. Celým svojim životom by sme mali stáť pod krížom a uvedomiť si, že pre každý hriech Kristus trpí z lásky ku mne na kríži !!! Budeme mu pridávať bolesť?
Pane, Daj nám odvahu začať bojovať so svojimi hriechmi. Daj nám túžbu prežiť zbytok svojho života pod krížom. Daj, aby sme Ti boli vďační, že si pre nás išel na smrť.
 13. Ježišovo telo je položené do lona Panny Márie
 

Stále sme ešte pod križom. Vidíme, ako Panna Maria plače nad smrťou svojho syna a teraz pozrela na teba. V jej pohľade nie sú výčitky, ani zloba. Je tam len nevyslovená otázka: Vidíš, čo máš na svedomí? Kvôli tvojim hriechom zemrel môj syn. A ty si to ani nebereš k srdcu a hrešíš kľudne ďalej.
Pane, daj aby sme si uvedomili, akú bolesť pôsobíme tiež Panne Márii každým hriechom. Naplň nás ochotou ísť za Tebou. Daj, nech se obrátia i zatvrdelí hriešnici.
 14. Ježišov pohreb
 

Každý človek raz zomrie a zomrieme i my. Zatiaľ s tím však moc nepočítame. Žijeme si, ako by sa nás to netýkalo a to je chyba. I nás budú raz pochovávať. Pokiaľ budeme žiť pre Krista tu na zemi, máme nádej, že s ním budeme žiť i v nebi. A to predsa už stojí za to.
Pane, daj, nech svôj život prežijeme s Tebou a pre Teba. Daj nám život večný. Zvlášť Ťa chceme prosiť o milosť pre toho, kto prvý z nás zomrie.


 

Záver:

Pane, išli sme s tebou krížovou cestou a aspoň trochu sme sa snažili poznať veľkosť Tvojej lásky, ktorá Ťa viedla k tomu, že si sa obetoval za každého z nás.

Daj, aby sme Ti za to boli vždy vďační a aby Tvoje utrpenie pre nikoho z nás nebolo zbytočné.

zdroj :http://www.boziemilosrdenstvo.sk/

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka