PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

JAN TWARDOWSKI (1.6.1915−18.1.2006)

Poľský katolícky kňaz (1948), ktorý písal básne, bol veľmi svojráznou osobnosťou. Ako študent sa cez vojnu zúčastnil Varšavského povstania a bol svedkom tragických úmrtí svojich spolužiakov a priateľov. Stal sa poetom náboženskej lyriky, jeho tvorba bola utváraná poznaním Biblie, hlbokou vierou v Ježiša Krista, ktorý dáva zmysel ľudskému životu, láske aj smrti.
Svojou literárnou tvorbou vyjadril potrebu návratu k prostému životu v súlade s prírodou, v kresťanskej službe i pokore. Je autorom mnohých aforizmov, anekdot aj knižiek pre deti. Vydal viac než 20 zbierok poézie (napr. Znamenie dôvery; Modré okuliare; Nezvyčajný denník; Nebo v dobrej nálade; Nádej učí čakať). Skromne konštatoval: Básne sú mojou slabosťou, vždy som ich chcel písať, ale nikdy som to nevedel. Je to veľké milosrdenstvo Pána Boha, že ich ľudia čítajú.

Z myšlienok


Věřící nevěřící / všechny nás spojí / nezasloužená bolest / ktera přibližuje k pravdě.
Pán Bůh se usmívá a má velký smysl pro humor.
Pospěšme si milovat lidi, tak rychle odcházejí,
zůstanou po nich jen střevíce a hluchý telefon...   
Čas se neměří, čas se váží ...

Boh je taký veľký že je a zároveň ho niet
taký všemohúci že vie nebyť
teda pritrafí sa aj jeho neprítomnosť
preto občas je temno a srdce búši
dokonca skučí ako nepokojný pes

ani veriaci neveria potichu
a prostredníctvom žartu chcú uniknúť pred vzrušením
i keď len nedávno verili naspamäť
že po celý život sa chvíľu čaká

no Boh je taký veľký že občas ho niet
mozog sa nakláňa ako unavený tulipán
a myšlienky bežia po spoločnej prázdnej ceste
tak ako lienky čo sa spolu schádzajú
aby sa na zimu skryli pred zúfalstvom
len mlčanie trvá a hviezdy vo výškach
aj mesiac je spravodlivý veď je celkom nahý
a vážky sú také pominuteľné že už všetko vedia
a posledný list bzučí rovno z topoľov
že je Neprítomný
lebo väčšmi bolí.

Hledám malou církev, spíš hrstku věřících, malé stádce. U nás se náboženství stalo součástí národní identity. Celé devatenácté století bylo stoletím dělení Polska, církev v té době sehrála ohromně důležitou roli, to ji ale také hodně poznamenalo. Snad se teď osvobodí od té mnohaleté vlastenecko politické zátěže. Byl bych rád, kdyby se tak stalo, protože vášnivé zaujetí politikou nepřeje hlubšímu životu z víry...
(dmj)

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka