PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

BENEDIKTOVI XVI. PREDSTAVILI DVA BARÁNKY, Z ICH VLNY SA ZHOTOVIA POSVÄTNÉ PÁLIÁ

Vatikán (21. januára, RV) – Pápežovi Benediktovi XVI. boli dnes krátko popoludní v Kaplnke Urbana VIII. predstavené dva baránky, požehnané pri príležitosti liturgickej spomienky na rímsku mučenicu sv. Agnesu, v rovnomennej rímskej bazilike na ulici „Via Nomentana“. Vlna z týchto baránkov bude použitá na zhotovenie pálií pre nových arcibiskupov-metropolitov. Pálium je ručne utkaný pás z ovčej vlny a je súčasťou liturgického odevu arcibiskupa. Svätý Otec ich podľa tradície udeľuje 29. júna, na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla.
Každý rok, na liturgickú spomienku svätej Agnesy, čaká pápeža osobitná úloha. Požehnáva malé baránky. Prečo a akú úlohu majú tieto zvieratá sa dozviete v nasledujúcom príspevku. 
 
História a význam pália 

Podľa historikov mohlo byť pálium pôvodne súčasťou odevu starorímskych cisárskych úradníkov, alebo špeciálne riasenej a prekladanej tógy filozofov. Medzi najstaršie vyobrazenia posvätného pália patrí povestná “Trierska slonovina” z polovice piateho storočia, vyobrazujúca procesiu s relikviami. Ešte zreteľnejšie je pálium na postave biskupa Maximiána, vyobrazenej na o sto rokov staršej mozaike v chráme San Vitale v Ravenne. Maximián má okolo pliec širokú šerpu ovísajúcu z ľavej strany. Až neskôr, v polovici deviateho storočia, sa objavujú dva výbežky pália na hrudi a chrbte, upevnené v strede dvomi ihlicami, pričom tretia upevňuje pálium na ľavom pleci. Neskôr ihlice nahradil pevný šev, ale zostala im dekoratívna funkcia. Zadný a predný výbežok pália pôvodne siahal až po kolená, dnešnú, podstatne kratšiu podobu nadobúda až v sedemnástom storočí.

Dva baránky, z ktorých vlny sa páliá pripravujú, sú chované u pátrov Trapistov v rímskom Opátstve Tre Fontane. Od polovice sedemnásteho storočia pápež tieto baránky požehnáva na sviatok rímskej mučenice Agnesy (agnes = agnus = baránok) vždy 21. januára, a to pri rovnomennej starobylej Bazilike na Via Nomentana, kde je svätica pochovaná. Po následnom ostrihaní vlny pálium utkajú klauzúrované sestry z rímskeho kláštora Svätej Cecílie v rímskej štvrti Trastevere. Až do obradu odovzdávania sú páliá uchovávané v špeciálnej postriebrenej klenotnici pod pápežským oltárom Svätopeterskej baziliky, niekoľko metrov nad miestom, kde bol pochovaný apoštol svätý Peter. Toto miesto sa volá “Výklenok pálií” a širší priestor naokolo “Konfesia svätého Petra”.

Pálium, vyhotovené z vlny baránkov, symbolizuje baránka na pleciach dobrého pastiera podľa obrazu v pätnástej kapitole Lukášovho evanjelia, kde dobrý pastier zatúlanú ovečku “vezme s radosťou na plecia“ (Lk 15,5) – takým má byť aj biskup, na ktorého pápež pálium vloží. Podľa niektorých interpretácií dokonca dva stuhové výbežky s čiernym zakončením predstavujú baránkove kopýtka. Pálium súčasne evokuje Baránka, obetovaného za spásu hriešneho ľudstva, ako píše svätý Pavol Korinťanom: “Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok, Kristus” (1Kor5,7). Pálium vyjadruje aj zvláštne duchovné puto medzi metropolitom a pápežom, jeho duchovnú moc prijímanú a vykonávanú v jednote s Rímskou Cirkvou.

Iba pápež je oprávnený nosiť pálium na ktoromkoľvek mieste a pri ktorejkoľvek príležitosti. Preto je obrad odovzdávania pália vlastne jedinou príležitosťou, kde vidieť viacerých arcibiskupov s páliami na jednom mieste v rovnakom momente. Inak totiž môžu arcibiskupi pálium nosiť len na území vlastnej jurisdikcie. Po smrti arcibiskupa musí byť pálium pochované so zosnulým. V dávnejších dobách zdobilo pálium výlučne pápeža. Od šiesteho storočia ho priznával aj biskupom, povereným nejakou zvláštnou úlohou. Od deviateho storočia mali pálium od pápeža žiadať aj metropoliti, a to behom prvých troch mesiacov od konsekrácie, či menovania. Povinnosť žiadať pálium vyplýva zo samotného symbolu pália, vyjadrujúceho hierarchickú moc metropolitu vo vlastnej provincii, uskutočňovanej v jednote s Rímskou cirkvou. Zaujímavosťou je, že ak metropolita obsadzuje iné metropolitné sídlo, pálium žiada odznovu. Apoštolským listom De sacri pallii z roku 1978 pápež Pavol VI. obmedzil užívanie pália na pápeža a arcibiskupov – metropolitov. V roku 1984 Jána Pavol II. ustanovil, že posvätné pálium bude novým metropolitom odovzdávať Najvyšší pontifex, a to v rámci slávnostnej eucharistickej koncelebrácie na Sviatok svätého Petra a Pavla. 

Zdroj: Internetová stránka Bratislavskej arcidiecézy Benedikt XVI. hovoril o ekumenizme

Benedikt XVI. na pravidelnej stredajšej generálnej audiencii hovoril o prebiehajúcom týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Podľa jeho slov ekumenizmus zaznamenal v uplynulom roku pozitívne kroky.
KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veriť často znamená: zatvoriť oči a padať.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.