PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

BENEDIKT XVI. NA ANJEL PÁNA: LÁSKA JE NAJVÄČŠÍM DAROM

Vatikán (31. januára 2010, RV) Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:
Drahí bratia a sestry!

V liturgii tejto nedele sa číta jedna z najkrajších pasáží Nového zákona a celej Biblie: takzvaná „veľpieseň lásky“ apoštola Pavla (1 Kor 12,31-13,13). Vo svojom Prvom liste Korinťanom, po tom, čo s pomocou obrazu tela vysvetlil, ako rôzne dary Ducha Svätého prispievajú k dobru jedinej cirkvi, Pavol ukazuje „cestu“ dokonalosti. Táto cesta - hovorí - nespočíva vo vlastnení výnimočných kvalít, ako je hovorenie novými jazykmi, poznanie všetkých tajomstiev, obrovská viera alebo heroické skutky. Spočíva však v láske - agape – to znamená v autentickej láske, ktorú nám Boh zjavil v Ježišovi Kristovi. Láska je „najväčším“ darom, ktorý dáva hodnotu všetkým ostatným, a predsa sa „nevypína, nevystatuje“, ale „raduje sa z pravdy“ a z dobra druhých. Kto skutočne miluje, „nehľadá svoje vlastné záujmy“, „zabúda, keď mu niekto ublíži“, „všetko odpúšťa, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží“ (porov. 1 Kor 13, 4-7). Na konci, keď sa stretneme z tváre do tváre s Bohom, všetky ostatné dary pominú a tým jediným, ktorý zostane naveky, bude láska, pretože Boh je láska a my mu budeme podobní v dokonalom spojení s Ním.

Zatiaľ, pokiaľ sme na tomto svete, je láska rozpoznávacím znamením kresťana. Je syntézou celého jeho života: toho čo verí a čo robí. Preto som na začiatku svojho pontifikátu venoval svoju prvú encykliku téme lásky: Deus caritas est. Ako si pamätáte, táto encyklika sa skladá z dvoch častí, ktoré zodpovedajú dvom aspektom lásky: jej významu a následne jej praktickému uskutočňovaniu. Láska je podstatou samotného Boha, je zmyslom stvorenia a dejín, je svetlom, ktoré dáva dobrotu a krásu existencii každého človeka. Súčasne je láska takpovediac „štýlom“ Boha i veriaceho človeka. Je správaním sa toho, kto odpovedajúc na Božiu lásku robí z vlastného života dar seba samého Bohu a blížnemu. V Ježišovi Kristovi tvoria tieto dva aspekty dokonalú jednotu: On je vtelenou láskou. Táto láska sa nám plne zjavuje v ukrižovanom Kristovi. Ak upriamime pohľad na neho, môžeme vyznať spolu s apoštolom Jánom: „Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám a uverili sme“ (porov. 1 Ján 4, 16; Deus caritas est, 1).

Drahí priatelia, keď si pomyslíme na svätých, rozoznávame rozmanitosť ich duchovných darov a tiež ich ľudských charakterov. Avšak život každého z nich je hymnou na lásku, živou veľpiesňou na Božiu lásku! Dnes, 31. januára, si zvlášť pripomíname svätého Jána Boska, zakladateľa saleziánskej rodiny a patróna mládeže. V tomto Roku kňazov by som chcel vzývať jeho príhovor, aby kňazi boli stále viac vychovávateľmi a otcami mládeže a aby prežívaním tejto pastoračnej lásky mnoho mladých ľudí prijalo pozvanie darovať život Kristovi a evanjeliu. Mária, Pomocnica kresťanov, príklad lásky, vypros nám tieto milosti.
( TK KBS, RV pd; pz )

Evanjelium - Štvrtá nedeľa v Cezročnom období.KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.