PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

BENEDIKT XVI. NA ANJEL PÁNA: CIRKEV JE PO BOKU MIGRANTOV A UTEČENCOV

Vatikán (17. januára 2010, RV) - Na nedeľu 17. januára pripadol Svetový deň migrantov a utečencov. Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami: 

Drahí bratia a sestry, 
dnešná nedeľa je Svetovým dňom migrantov a utečencov. V priebehu dejín Cirkev vždy stála na strane týchto ľudí. Jej prítomnosť po ich boku dosiahla významný vrchol na začiatku minulého storočia. Stačí si spomenúť na osobnosť blahoslaveného biskupa Jána Krstiteľa Scalabriniho a sv. Františku Cabriniovú. V posolstve vydanom pri tejto príležitosti som venoval pozornosť maloletým migrantom a utečencom. 
Ježiš Kristus prežil pre Herodesovu hrozbu dramatickú skúsenosť utečenca už ako novorodenec. Svojich učeníkov učí prijať deti s veľkou úctou a láskou. Aj deti, a to bez ohľadu na ich národnosť či farbu pleti, treba v prvom rade považovať za osoby a Božie obrazy. Treba ich opatrovať a chrániť pred akýmkoľvek pokusom zneužiť ich či vytlačiť na okraj spoločnosti. Maximálne úsilie treba vynaložiť predovšetkým na to, aby maloletí, ktorí sa ocitli v cudzej krajine, mali zákonné záruky, a najmä aby im bola poskytnutá pomoc v nespočetných problémoch, ktorým musia čeliť. Kresťanské komunity a organizácie, ktoré sa venujú službe maloletým emigrantom a utečencom, vrelo nabádam a všetkých povzbudzujem, aby k nim boli výchovne i kultúrne vnímaví, a to v pravom evanjeliovom duchu. 
Dnes popoludní, takmer 24 rokov po historickej návšteve ctihodného pápeža Jána Pavla II., pôjdem navštíviť hlavnú rímsku synagógu, aby som sa tam stretol so židovskou komunitou mesta a urobil ďalší krok na ceste zmierenia a priateľstva medzi katolíkmi a Židmi. Napriek problémom a ťažkostiam medzi veriacimi týchto dvoch náboženstiev možno vnímať atmosféru veľkej úcty a dialógu, ktoré dosvedčujú zrelosť vzájomných vzťahov a spoločnú snahu oceniť to, čo nás spája. Je to predovšetkým viera v jediného Boha, ale tiež ochrana života a rodiny, túžba po sociálnej spravodlivosti a pokoji. 
Napokon pripomínam, že v pondelok 18. januára sa začne tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Každý rok vytvára pre tých, ktorí veria v Krista, vhodný čas na oživenie ducha ekumenizmu, na vzájomné stretnutie, vzájomné poznanie, modlitby a spoločné reflexie. Biblická téma vybraná z evanjelia sv. Lukáša podáva slová, ktorými sa zmŕtvychvstalý Ježiš obrátil na apoštolov: „Vy ste toho svedkami“ (Lk 24, 48). Naše ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista bude natoľko hodnoverné a účinné, nakoľko budeme zjednotení v láske ako skutoční bratia. Vyzývam teda farnosti, rehoľné komunity, združenia a cirkevné hnutia, aby sa zvlášť počas eucharistických bohoslužieb neprestajne modlili za jednotu kresťanov. 
Zverme tieto tri úmysly - našich bratov migrantov a utečencov, náboženský dialóg so Židmi a jednotu kresťanov – materskému príhovoru Najsvätejšej Panny Márie, Matke Krista a Matke Cirkvi. 

Evanjelium - Druhá nedeľa v Cezročnom období.
KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Niektorí ľudia sa podobajú stromom – čím viac sa vynášajú nad iných, tým viac sa stávajú osamotenými.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Lukáš Čaniga
Ema Fráterová
Sofia Gálisová
Martin Handl
Šimon Svorad
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Martin Moško a Zuzana Sýkorová
Andrej Hudok a Mariama Vaňová
Milan Barányi a Simona Malinová
ROZLÚČIME SA S:
Eva Gogová vo veku: 69 rokov.