PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

ADVENTNÝ VENIEC

Na budúcu sobotu(28.11) pri večernej svätej omši a potom v nedeľu (29.11) pri svätej omši o 10:30 h sa budú v našom farskom kostole posviacať adventné vence, ktoré si môžu veriaci priniesť a potom sa spoločne pri nich v rodinách modlievať počas adventu.

Daniela Horínková: Adventný veniec

 
 

Večnosti kruh a farba života
sú znakmi adventného venca.
Už druhé svetlo na ňom mihotá
a vonia zeleň nevädnúca.

Ten plamienok tak vrúcne plápolá,

sťa Božie slovo, plné lásky.
Zvoláva všetkých svojich do kola,
vytvára Božích dietok zväzky.

Advent- čas nádeje a milosti,
čas prípravy na stretnutie s Pánom.
Čím svetlo tretie hriešnych uhostí,
zažaté znova nedeľným ránom?

Ono nám priazeň Otcovu núka
a do kráľovstva Jeho pozvanie.
Svetielkom teplým Božia sa ruka
dotýka sŕdc a v očiach zaplanie.

Na štvrtú adventnú nedeľu
sa všetky sviece živo rozhoria.
Svietiace čistotou úbeľu
nám teraz spolu práve hovoria:

To veľké svetlo, vianočná hviezda,
čo všetky hviezdy sveta prevýši,
je celkom blízko, hoci sa nezdá
a žiari ľudstvu v Kristu Ježiši.

(Jedna z básní zo zbierky D.Horínkovej: Vianočný kruh)

Keď sa na adventnom venci zapáli prvá sviečka, deti sa začnú tešiť. Veľmi dobre vedia, že nepotrvá dlho a o necelé štyri týždne prídu Vianoce. 
Od teraz sa každú nedeľu pred Vianocami zapáli ďalšia sviečka. Tak to všetci poznáme. No vždy to tak nebolo.
Adventný veniec, ako ho poznáme dnes, nemal vždy takú podobu.

História adventného venca 

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (
Jn 8,12).

Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol najstarším synom a mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickým pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa chudobných ľudí, sa rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci podarilo jeho plán zrealizovať. Dom nazval Drsný dom, v ktorom opustené deti pod jeho opaterou boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele. 

( Vnuk František: Príručný slovník kresťanstva)

 

 


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pane, vďaka Ti za podporu....Vďaka Ti za lásku a milosrdenstvo.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla