PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

ADVENTNÁ AKTIVITA PRE RODINY

Nastal čas adventu, počas ktorého sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša. Na spestrenie a hlbšie prežívanie tohto obdobia sme si pre vás, milé rodiny, pripravili adventnú aktivitu s názvom VYBUDUJME PRÍBYTOK PÁNOVI.
Ďalšie informácie a materiály vo vnútri článku.
Advent je čas, kedy sa pripravujeme na príchod malého Ježiška. Avšak Mária s Jozefom nemôžu nájsť príbytok a ochotných ľudí, ktorí by ich s láskou prijali. I naše srdcia sú miestom, kam by radi prišli, ale je tam pre nich priestor? Aj častejšou účasťou na sv. omšiach, spoločnou modlitbou v rodine pri adventnom venci či robení častejších dobrých skutkov počas adventu si môžeme spolu ako rodina lepšie pripraviť príbytok pre malého Ježiška. Svätá rodina putuje do Betlehema, ale nemajú istoty či ich niekto prijme. Pomôžme im vybudovať príbytok symbolický vyfarbením tehličiek. Nezabúdajme však i na svoje vnútro. Preto, ak urobíš nasledovné:

a) spoločná modlitba v rodine - vyfarbi tehličku červenou farbou
b) dobrý skutok - vyfarbi tehličku oranžovou farbou
c) sv. omša - vyfarbi tehličku
hnedou farbou

Cieľom je, aby sa nám počas adventu podarilo vybudovať spoločnými silami a obetou nielen symbolický príbytok na papieri, ale aj reálny vo svojich srdciach, a tak sa lepšie pripravili na príchod malého Ježiška, ktorý chce opäť prísť a zažiariť v našich srdciach.
Po splnení aktivity môžu deti vyfarbiť, vystrihnúť a nalepiť obrázok sv. rodiny do pripraveného príbytku. Taktiež ho položiť pod vianočný stromček ako svoj dar z lásky k novonarodenému Ježiškovi.

Aktivita prebieha od prvej adventnej nedele do Štedrého dňa.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veriť často znamená: zatvoriť oči a padať.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.