PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

SPYTOVANIE SVEDOMIA (PRE NAJMENŠÍCH)

Uvedomím si, že som v Božej ma vidí, a pomodlím sa:

Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, aby som ich úprimne oľutoval a aby som sa naozaj polepšil. Posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie.

Zadívam sa do svojho srdca a spytujem si svedomie:

 

Čo sa nepáči Pánu Bohu z toho, čo som myslel, hovoril a konal?

Doma

Odvrával som otcovi a matke? Neklamal som rodičov?

Bol som neposlušný, hneval som ich? Pomáhal som im?

Hádal som sa a bil so súrodencami? Bol som lakomý?

Bol som neochotný a tvrdý voči ostatným doma?

Modlil som sa ráno, večer a cez deň? Modlím sa za rodičov?

Keď som sám

Uvedomujem si, že moje telo je chrám Boží? Mám k nemu úctu?

Nepozerám neslušné obrázky a filmy? Nehovoril som o neslušných veciach s kamarátmi?

V kostole

Bol som každú nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši?

Bol som v kostole pozorný, nehral som sa s inými?

Nevyrušoval som? Nepoužívam meno Ježiša a Márie zbytočne?

V škole

Dával som pozor? Správal som sa slušne voči učiteľom a spolužiakom? Plnil som si svedomite školské povinnosti?

Neohováral som niekoho? Vrátil som požičané veci?

Mimo domu

Bol som dobrý voči kamarátom? Nenadával som im? Neklamal som ich pri hre? Hovoril som vždy pravdu? Nepodvádzal som?

Nekradol som? Nepoškodil som veci iného? Nebil som sa? Neubližoval som? Neposmieval som sa?

 

Svedomie si spytuj aj podľa: Modlitebnej knižky, Desatora Božích prikázaní, Päť cirkevných prikázaní, Hlavného prikázania...

 

Poprosím Pána Boha, aby mi odpustil hriechy, a urobím si predsavzatie, že sa polepším.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť.
Christoph Probst
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Andrej Krištof a Nikoleta Lovrantová
Igor Hajník a Dária Čižmáriková
ROZLÚČIME SA S:
Milan Jakubis vo veku: 91 rokov.