PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

SPYTOVANIE SVEDOMIA NA ZÁKLADE LISTU SVÄTÉHO APOŠTOLA JAKUBA

 K: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
L: Som ochotný trpieť a prijímať skúšky života s radosťou v tej viere, že Boh je pri mne a on vie prečo posiela skúšky do môjho života?
K: Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Ale nech prosí s vierou bez pochybovania.
L: Hľadám pravú životnú múdrosť? Rozprávam sa s Bohom v modlitbe o svojom živote? Keď sa modlím, je to úkon viery a dôvery?
K: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.
L: Ako sa mi darí prijímať náhle zmeny udalostí v mojom živote? Som ochotný prijať z Božích rúk všetko?
K: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Veď skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
L: Usilujem sa objaviť pramene mojich hriechov? Aký druh žiadostivostí hýbe mojím životom? Je to žiadostivosť očí? Pýcha života? Žiadostivosť tela? Ako sa prejavuje?
K: Vedzte bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly keď treba počúvať a pomalý do rečí a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná čo je spravodlivé pred Bohom.
L: Naučil som sa skutočne počúvať a zvažovať? Nie som unáhlený v odpovediach a postojoch? Nie som predpojatý a plný hnevu voči určitým ľuďom? Nereagujem podráždene?
K: Bratia moji, odložte všetku svoju nečistotu a akúkoľvek zlobu!
L: Usilujem sa o čisté srdce? Ako zmýšľam? Nie sú moje slová a reči poznačené zmyselnosťou? Uvedomujem si, že moje telo má byť chrámom Ducha Svätého a je určené k osláveniu a nie k nečistote?
K: Nebuďte len poslucháčmi slova, ale ho aj uskutočňujte.
L: Ako sa mi darí uvádzať do života evanjeliové požiadavky? Plním svoje predsavzatia? Nemám tendenciu poučovať iných a pritom nič nekonať?
K: Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna.
L: Okolo akých tém sa točia moje reči? Z plnosti srdca hovoria ústa. Čo je ukryté v mojom srdci? Boh, alebo moje egoistické a žiadostivé ja?
K: Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty...
L: Mám zmysel pre konkrétne skutky kresťanskej lásky? Som ochotný pomôcť tam kde je potreba?
K: Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista s nadržaním osobám.
L: Nerobím rozdiely medzi ľuďmi? Nie som vypočítavý a ziskuchtivý pri vzťahoch s ľuďmi? Neuprednostňujem niekoho, len pre jeho postavenie, možnosti a moc?
K: Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere?
L: Nemám tendenciu povyšovať sa nad iných? Myslieť si o sebe viac ako som a tak uponižovať ostatných? Nie som ironický, posmešný? Mám porozumenie pre slabších?
K: Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody! Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo!
L: Som človekom vnútornej slobody, alebo len povinností? Dokážem odpúšťať a byť milosrdný aj voči tým čo sú mi nesympatickí alebo mi ubližujú?
K: Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?
L: Nemám plné ústa zbožných rečí a pritom zabúdam na život podľa toho, čo hovorím? Mám zmysel pre praktický život viery?
K: Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd.
L: Nemám v sebe stálu tendenciu poučovania a kritizovania ostatných? Nie som príliš kritický na druhých a pritom málo na seba?
K: Kto sa neprehrešuje slovom je dokonalý muž, schopný udržať na uzde celé telo.
L: Nerozprávam príliš veľa? Nie som urečnený? Nechcem vždy mať posledné slovo? Neubližujem svojimi rečami? Nie sú moje slová príčinou napätia medzi bratmi? O čom najčastejšie rozprávam?
K: Ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde, lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
L: Nie som žiarlivý na úspech druhého? Nechcem niekoho vlastniť len pre seba? Nehádam sa často? Som šíriteľom pokoja? Nejednám podráždene?
K: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ, z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch?
L: Nie som sebecký? Nechcem mať všetko len pre seba a vždy prvý - napríklad pri jedle?
K: Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte, chcete to využiť na svoje náruživosti.
L: O čo sa najviac usilujem? O čo najviac prosím? Netúžim po bezprostrednom živote, komforte? Nebojím sa utrpenia? Nemám tendenciu žiť pohodlným životom, užívať si?
K: Kto chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
L: Neláka ma svetácky spôsob života? Nesmútim za tým, čo som zanechal pre Krista? Napr. svet zábavy, diskoték, príjemných posedení v baroch, realizovania sa v podnikaní a svetskej sláve?
K: Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata, alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Kto si ty, že súdiš blížneho?
L: Neosočujem? Nemám tendenciu vynášať výroky o ľuďoch bez overenia pravdy? Nie som často krát sudca, ktorý má dva metre - jeden pre seba a druhý pre blížneho?
K: Vy predsa neviete čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.
L: Nerobím si neopodstatnené starosti o budúcnosť? Nie som príliš sebaistý vo svojom plánovaní budúcnosti? Viem sa odovzdať do Božej prozreteľnosti?
K: A vy boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré na vás prichádzajú. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole.
L: Mám vytvorenú správnu hierarchiu hodnôt? Nie som naviazaný na vlastnenie určitých vecí? Netúžim po bohatstve? Nezakladám si na vlastnení nejakej veci?
K: Buďte teda, bratia trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme, trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď.
L: Som dostatočne trpezlivým pri prekonávaní prekážok? Nerezignujem? Som trpezlivý aj vo svojom duchovnom raste? Som trpezlivý vo vzťahoch s ľuďmi? Viem trpezlivo očakávať pomoc od Pána? Dôverujem mu?
K: Vaše “áno” nech je “áno”, a “nie” nech je “nie”, aby ste neprepadli súdu!
L: Nie som dvojtvárny? Nehrám vo vzájomných vzťahoch divadlo? Nenavykol som si na diplomaciu vo svoj prospech?
K: Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy.
L: Vkladám svoje problémy a utrpenia do modlitby? Dôverujem v silu modlitby? Viem ďakovať za preukázané dobrodenia?
K: Vyznávajte si navzájom svoje hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.
L: Som úprimný a úplný vo vyznaní hriechov vo sviatosti zmierenia? Modlím sa za tých, ktorým som ublížil? Modlím sa za tých, ktorí prežívajú krízu? Neteším sa z nešťastia druhého? Viem odpustiť tomu, kto mi ublížil? Modlím sa za tých, ktorých som pohoršil?
Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. Amen.

 


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka