VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

PREČO JE JEŽIŠ LEPŠÍ AKO SANTA CLAUS

Santa žije na severnom póle... Ježiš je všade.


-Santa žije na severnom póle...
Ježiš je všade.

-Santa jazdí na saniach...
Ježiš jazdí na vetre a kráča po vode.

-Santa prichádza len raz do roka...
Ježiš je vždy a všade prítomný, aby nám pomohol.

-Santa plní naše ponožky dobrotami...
Ježiš plní všetky tvoje potreby.

-Santa prichádza nepozvaný dolu komínom...
Ježiš stojí pri tvojich dverách a klope, a vstúpi do tvojho srdca, až keď ho pozveš.

-Aby si videl Santu, musíš si počkať v rade...
Ježiš je tak blízko ako zmienka jeho mena.

-Santa ti dovolí, aby si mu sedel na kolenách...
Ježiš ti dovolí odpočívať v jeho náručí.

-Santa nepozná tvoje meno. Všetko, čo vie povedať, je: "Ahoj. Ako sa voláš, chlapček? Ako sa voláš dievčatko?"...
Ježiš vedel tvoje meno skôr, ako si sa narodil. To nie je všetko. Vie aj to, kde bývaš a pozná tvoju adresu. Vie, čo už máš za sebou, aj to, čo máš pred sebou a vie dokonca aj to, koľko vlasov máš na hlave.

-Santa má veľké brucho ktoré sa podobá mise plnej želatíny...
Ježiš má srdce plné lásky.

-Všetko, čo Ti Santa môže ponúknuť, je jeho zvolanie: "Ho-ho-ho!"...
Ježiš ti ponúka zdravie, pomoc a nádej.

-Santa vraví: "Nemal by si plakať"...
Ježiš hovorí: " Na mňa zlož všetky svoje starosti, lebo ja sa o teba starám."

-Santovi malí pomocníci vyrábajú a rozdávajú hračky...
Ježiš dáva nový život, uzdravuje zlomené srdcia, opravuje rozpadnuté rodiny a buduje pre nás príbytok v nebi.

-Santa ťa môže rozosmiať, ale...
Ježiš dáva radosť, ktorá je tvojou silou.

-Kým Santa dáva darčeky pod váš stromček...
Ježiš sa stal naším darom a zomrel na strome... na kríži.

CHRISTmas!
Tento čas patrí Ježišovi. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 16-17)
 

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi tu na zemi.
sv. František Saleský
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla