PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST (KRÁTKA PRÍRUČKA NA PÔSTNE OBDOBIE)

Posti sa od ...

 Pôst a nutnosť vyváženej kompenzácie, lebo nie je možné odopierať si a zároveň si nedopriať !

Posti sa od

- posudzovania iných
- vyzdvihovania a poukazovania na odlišnosti
- myšlienok na svoje choroby a trápenia
- slov ktoré očierňujú špinia a zraňujú
- hryzavej nespokojnosti
- hnevu
- pesimizmu
- prílišných a zbytočných starostí
- sťažovania si
- negativity
- byť pod ustavičným tlakom
- zatrpknutosti
- nepriateľstva
- zahľadenosti do seba
- osobných strachov
- zdeptanosti a beznádeje
- toho čo vedie k depresii -
- letargie a otupenosti
- neprajnosti a podozieravosti
- myšlienok, ktoré oslabujú
- zotrvávania v tieňoch bolesti
- planých ohovárok
- problémov v ktorých sa utápaš -


Dopraj si
- vidieť a tešiť sa z prítomnosti Krista v nich
- tešiť sa z jednoty života
- potešenia z liečivej sily plynúcej z Boha
- myšlienok a slov, ktoré očisťujú
- vďačnosti
- trpezlivosti
- optimizmu
- dôvery v Boha
- ocenenia
- súhlasu s Božou vôlou
- ustavičnej modlitby
- odpustenia
- nenásilia a nestavania sa na odpor
- súcitu a sútrpnosti s inými
- večnej Pravdy
- nádeje pravdy, ktorá povznáša
- nadšenia, entuziazmu
- pravdy, ktorá je prajná
- prisľúbení, ktoré inšpirujú
- svetla pokojnej útechy
- zmysluplného ticha modlitbu, ktorá oslobodzuje a povznáša


Doplň svojimi vlastnými predsavzatiami pre kvalitu pôstu tela, duše a pre rozvoj duchovných schopností, pre vyváženú harmonickú regeneráciu zdravého zmysluplného života.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka