KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ORLY A KAČKY

Existuje veľmi zaujímavý spôsob, ako sa pozrieť na to, ako žijeme svoje životy.

Existuje veľmi zaujímavý spôsob, ako sa pozrieť na to, ako žijeme svoje životy.

Jednoducho si predstavte, že všetkých ľudí môžeme zaradiť do 2 kategórií: do kategórií orly a kačky.

Kačky sa stále ospravedlňujú. Ak niečo nevychádza, vždy za to potrebujú niekoho viniť. Svoje ospravedlnenia na vás hodia bez toho, aby plne pochopili váš problém a bez prijatia zodpovednosti za svoje činy.

Orly, na druhej strane, žijú s presvedčením, že každý omyl je príležitosťou k zlepšeniu. Vždy vítajú akúkoľvek spätnú väzbu. Neustále sa pokúšajú zistiť, ako sa môžu zlepšiť a ak sa niekto na niečo sťažuje, snažia sa nájsť spôsob, ako to zlepšiť.

Raz som stretol majiteľa jednej reštaurácie, ktorý mal povahu orla. Všimol si, že veľká časť jeho zákazníkov sú starší ľudia - a preto sa ich opýtal, akým spôsobom by im mohol lepšie poslúžiť. Povedali mu, že majú problém s čakaním v rade a tiež s nosením jedla k stolu. Boli by veľmi radi, ak by existovala možnosť jedlo si u niekoho objednať a nechať si ho potom aj priniesť. Majiteľ si všimol, že v určitý čas dňa do reštaurácie prichádza viac starších ľudí. Zariadil preto v tomto čase obsluhu, ktorá by týmto ľuďom pomohla. Výsledkom tohto kroku bolo viac ľudí navštevujúcich túto reštauráciu - a to iba vďaka majiteľovej otvorenosti prijať spätnú väzbu od svojich zákazníkov.

Tento majiteľ reštaurácie sa mohol správať ako kačka a povedať, že ľudia si jednoducho musia prísť po jedlo k pultu sami. Vďaka počúvaniu svojich zákazníkov však značne zvýšil svoje tržby.

Pokúste sa dnes žiť ako orol. Pokúste sa povzniesť nad všetky očakávania, ktoré majú ostatní. Nenechajte sa obmedziť pravidlami a presvedčeniami iných. Namiesto toho sa pokúste nájsť riešenie, ktoré bude efektívne pre všetkých.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

"Boh, bohatý na milosrdenstvo..." .
(Ef 2, 4)
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Zara Júlia Bačová
Emília Jaseňáková
Frederika Palová
Tobias Paluš
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Veronika Milatová vo veku: 78 rokov.
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.