PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

MILÉ SRDCE

Jeden dobrý, ale vo viere nie veľmi silný veriaci sa chodil spovedať k svojmu farárovi. Jeho spovede však pripomínali zaseknutú platňu - stále tie isté prehrešky, a predovšetkým jeden a ten istý ťažký hriech.

 Jeden dobrý, ale vo viere nie veľmi silný veriaci sa chodil spovedať k svojmu farárovi. Jeho spovede však pripomínali zaseknutú platňu - stále tie isté prehrešky, a predovšetkým jeden a ten istý ťažký hriech.
„Tak dosť!“ zahrmel na neho raz farár. „Z Pána Boha si žarty nebudeš robiť. Pamätaj si, že ti z tohto hriechu dávam rozhrešenie naposledy!“
Ale za dva týždne tam bol hriešnik so svojím zvyčajným hriechom zas. To už spovedník stratil skutočne trpezlivosť. „Ja som ťa varoval, nedám ti rozhrešenie. To ťa naučí...“ Chudák muž sa skľúčene zdvihol, celý červený od hanby. Priamo nad spovednicou visel obrovský sadrový krucifix. Muž sa na neho pozrel.
V tom okamihu sadrový Ježiš na kríži ožil, zdvihol ruku a natiahol ju k rozhrešeniu: „Odpúšťam ti hriechy...“


V krátkom príklade je skryté veľké posolstvo Milosrdného Ježiša. On nám stále odpúšťa, ak ľutujeme svoje hriechy a slabosti. Nemusíme prepadať zúfalstvu, ale ani sa nafukovať v opovážlivosti, že si môžem robiť, čo len chcem. „... odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“
Nech sa našim motorom stáva Láska. Zvolajme vo svojom srdci: JEŽIŠU, DÔVERUJEM TI.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka