VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

MIESTO, KDE SA ZEM DOTÝKA NEBA

V súčasnosti hovoriť o nebi je akési tabu, hoci väčšina ľudí sa hlási ku kresťanstvu a podľa tohto učenia je zmyslom života na zemi získať život vo večnosti. Sviatok Nanebovystúpenia Pána nás pozýva zamyslieť sa nad našou vierou v nebo.

Stará legenda rozpráva, že dvaja mnísi v istom kláštore vyčítali z kníh, že na konci sveta je také miesto, kde sa zem dotýka neba. Rozhodli sa, že pôjdu hľadať toto miesto. Sľúbili si, že sa nevrátia, dokiaľ nenájdu to tajomné zákutie zeme. Prevadrovali kus zeme, prežili neopísateľné dobrodružstvá, natrpeli sa nedostatku, mnohých vecí sa museli zrieknuť, nie jedno pokušenie odvrátili. Ale vedeli jedno: nemôžu sa vrátiť, lebo tam na konci cesty čaká na nich Pán Boh. Postačí len zaklopať a vojsť, tak to bolo napísané v starých knihách. Nakoniec, po mnohých rokoch, podvečer našli – zdalo sa – to, čo tak dhlo hľadali: dvere do neba. Jemne stlačili kľučku a s tlčúcim srdcom vošli dnu. Onemeli. Stáli vo svojom kláštore, vo svojej izbe. Vtedy pochopili, že miesto, kde sa zem dotýka neba, sa nachádza tu na zemi, na tom mieste, kde nás Pán Boh postavil.

(podľa : www.tukan.sk )


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi tu na zemi.
sv. František Saleský
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla