PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

CHVÁLOSPEV NA PANNU MÁRIU

T E B A, M A T K A B O Ž I A C H V Á L I M E… (tento chválospev na Pannu Máriu zložil sv. Bonaventúra na spôsob chválospevu sv. Ambróza, aby rozmnožil našu lásku k Panne Márii) Teba, Matka Božia chválime - teba, Panna Mária, velebíme. Teba ako dcéru večného Otca - uctieva si zem celá. Tebe verne slúžia všetci anjeli a archanjeli - tebe Tróny a Panstvá.

TE B A, M A T K A B O Ž I A C H V Á L I M E… (tento chválospev na Pannu Máriu zložil sv. Bonaventúra na spôsob chválospevu sv. Ambróza, aby rozmnožil našu lásku k Panne Márii) Teba, Matka Božia chválime - teba, Panna Mária, velebíme. Teba ako dcéru večného Otca - uctieva si zem celá. Tebe verne slúžia všetci anjeli a archanjeli - tebe Tróny a Panstvá.

Teba počúvajú všetky Mocnosti a Sily - teba všetky Kniežatstvá.


V tvojej službe jasajú všetky chóry - Cherubíni a Serafíni plesajú.


Tebe všetky zástupy anjelov - ustavične bez prestania prespevujú. Svätá - svätá - svätá si - Maria, Bohorodička, Matka a Panna!


Plné sú nebo i zem - velebou slávy Plodu tvojho života!


Teba oslavuje slávny zbor apoštolov - ako Matku Stvoriteľa. Teba oslavujú belostné šíky mučeníkov - ako rodičku Krista.


Teba nazýva slávny zástup vyznávačov - chrámom najsvätejšej Trojice.


Teba velebia krásne zástupy svätých panien - ako vzor panenstva a pokory.


Cirkev svätá po celej zemi - vyznáva teba: Ako Matku - Božského majestátu. Ako úctyhodnú, pravú rodičku nebeského Kráľa - ako svätú a láskyplnú a vľúdnu. Ty si veliteľka anjelov - ty si brána nebeská! Ty si rebrík - do kráľovstva nebeského a do večného života. Ty si svadobná sieň Boha - ty si archa milosrdenstva a milosti. Ty si chrám a svätostánok Ducha Svätého - ty si ušľachtilým trónom celej najsvätejšej Trojice. Ty si prostredníčkou medzi Bobom a ľuďmi, priateľka umierajúcich, rozdávateľka nebeského svetla. Ty si predvoj bojovníkov - orodovníčka chudobných, zľutujúce sa útočište hriešnych. Ty si rozdávateľka milostí - víťaz nad zlými a pyšnými duchmi a ich postrach. Ty si pani sveta, kráľovná neba - po Bohu naša jediná nádej. Ty si spása tých, ktorí ťa vzývajú - prístav stroskotancov, útecha nešťastných, záchrana hynúcich. Ty si Matka všetkých blažených - po Bohu plnosť ich radosti, potešenie všetkých obyvateľov neba. Ty si vodkyňa spravodlivých - osvetiteľka blúdiacich. Ty si zasľúbenie patriarchov, pravda prorokov - chvála a učiteľka apoštolov, učiteľka evanjelistov. Ty si sila mučeníkov, vzor vyznávačov — česť a radosť panien. Aby si nás zachránila, vylúčených z nebeského kráľovstva - prijala si do svojho lona Božieho Syna. Skrze teba bol popretý starý nepriateľ — a veriacim otvorené nebeské kráľovstvo.


Ty sedíš so svojím Synom — po pravici Otca. Jeho pros za nás, Panna Mária - toho, ktorý nás raz príde súdiť. Preto ťa prosíme, pomôž svojim služobníkom, - ktorí boli vykúpení predrahou krvou tvojho Syna. Vypros nám, dobrotivá Panna — aby sme boli obdarení večnou slávou. Zachráň svoj ľud, kráľovná — aby sme sa stali účastnými na dedičstve tvojho Syna! Kraľuj nám - a ochraňuj nás naveky! Každý deň ‚ dobrotivá - pozdravujeme teba. A túžime - srdcom a ústami večne ťa chváliť! Ráč nás, Mária, láskyplná Panna - chrániť pred hriechom teraz a stále. Zmiluj sa nad nami, dobrotivá - zmiluj sa nad nami!


Nech je s nami tvoje veľké milosrdenstvo – veď v teba, Panna Mária, dôverujeme! V teba, Mária, dobrotivá Panna, dúfame - chráň nás naveky! Tebe, Matka Božia patri chvála, tebe náleží vládnuť - tebe patri sila i sláva po všetky veky. Amen.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka