KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

CHVÁLOSPEV NA PANNU MÁRIU

T E B A, M A T K A B O Ž I A C H V Á L I M E… (tento chválospev na Pannu Máriu zložil sv. Bonaventúra na spôsob chválospevu sv. Ambróza, aby rozmnožil našu lásku k Panne Márii) Teba, Matka Božia chválime - teba, Panna Mária, velebíme. Teba ako dcéru večného Otca - uctieva si zem celá. Tebe verne slúžia všetci anjeli a archanjeli - tebe Tróny a Panstvá.

TE B A, M A T K A B O Ž I A C H V Á L I M E… (tento chválospev na Pannu Máriu zložil sv. Bonaventúra na spôsob chválospevu sv. Ambróza, aby rozmnožil našu lásku k Panne Márii) Teba, Matka Božia chválime - teba, Panna Mária, velebíme. Teba ako dcéru večného Otca - uctieva si zem celá. Tebe verne slúžia všetci anjeli a archanjeli - tebe Tróny a Panstvá.

Teba počúvajú všetky Mocnosti a Sily - teba všetky Kniežatstvá.


V tvojej službe jasajú všetky chóry - Cherubíni a Serafíni plesajú.


Tebe všetky zástupy anjelov - ustavične bez prestania prespevujú. Svätá - svätá - svätá si - Maria, Bohorodička, Matka a Panna!


Plné sú nebo i zem - velebou slávy Plodu tvojho života!


Teba oslavuje slávny zbor apoštolov - ako Matku Stvoriteľa. Teba oslavujú belostné šíky mučeníkov - ako rodičku Krista.


Teba nazýva slávny zástup vyznávačov - chrámom najsvätejšej Trojice.


Teba velebia krásne zástupy svätých panien - ako vzor panenstva a pokory.


Cirkev svätá po celej zemi - vyznáva teba: Ako Matku - Božského majestátu. Ako úctyhodnú, pravú rodičku nebeského Kráľa - ako svätú a láskyplnú a vľúdnu. Ty si veliteľka anjelov - ty si brána nebeská! Ty si rebrík - do kráľovstva nebeského a do večného života. Ty si svadobná sieň Boha - ty si archa milosrdenstva a milosti. Ty si chrám a svätostánok Ducha Svätého - ty si ušľachtilým trónom celej najsvätejšej Trojice. Ty si prostredníčkou medzi Bobom a ľuďmi, priateľka umierajúcich, rozdávateľka nebeského svetla. Ty si predvoj bojovníkov - orodovníčka chudobných, zľutujúce sa útočište hriešnych. Ty si rozdávateľka milostí - víťaz nad zlými a pyšnými duchmi a ich postrach. Ty si pani sveta, kráľovná neba - po Bohu naša jediná nádej. Ty si spása tých, ktorí ťa vzývajú - prístav stroskotancov, útecha nešťastných, záchrana hynúcich. Ty si Matka všetkých blažených - po Bohu plnosť ich radosti, potešenie všetkých obyvateľov neba. Ty si vodkyňa spravodlivých - osvetiteľka blúdiacich. Ty si zasľúbenie patriarchov, pravda prorokov - chvála a učiteľka apoštolov, učiteľka evanjelistov. Ty si sila mučeníkov, vzor vyznávačov — česť a radosť panien. Aby si nás zachránila, vylúčených z nebeského kráľovstva - prijala si do svojho lona Božieho Syna. Skrze teba bol popretý starý nepriateľ — a veriacim otvorené nebeské kráľovstvo.


Ty sedíš so svojím Synom — po pravici Otca. Jeho pros za nás, Panna Mária - toho, ktorý nás raz príde súdiť. Preto ťa prosíme, pomôž svojim služobníkom, - ktorí boli vykúpení predrahou krvou tvojho Syna. Vypros nám, dobrotivá Panna — aby sme boli obdarení večnou slávou. Zachráň svoj ľud, kráľovná — aby sme sa stali účastnými na dedičstve tvojho Syna! Kraľuj nám - a ochraňuj nás naveky! Každý deň ‚ dobrotivá - pozdravujeme teba. A túžime - srdcom a ústami večne ťa chváliť! Ráč nás, Mária, láskyplná Panna - chrániť pred hriechom teraz a stále. Zmiluj sa nad nami, dobrotivá - zmiluj sa nad nami!


Nech je s nami tvoje veľké milosrdenstvo – veď v teba, Panna Mária, dôverujeme! V teba, Mária, dobrotivá Panna, dúfame - chráň nás naveky! Tebe, Matka Božia patri chvála, tebe náleží vládnuť - tebe patri sila i sláva po všetky veky. Amen.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

"Boh, bohatý na milosrdenstvo..." .
(Ef 2, 4)
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Zara Júlia Bačová
Emília Jaseňáková
Frederika Palová
Tobias Paluš
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Veronika Milatová vo veku: 78 rokov.
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.