PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

BOH MÔJHO OTCA...

Môj otec sa nepýtal či existuje Boh, ktorý sa dokáže nečinne prizerať ľudskému utrpeniu alebo je tak roztržitý a necitlivý, že dopúšťa, aby na hlavy chudákov padali krupobitia a iné pohromy.

Môj otec sa nepýtal či existuje Boh, ktorý sa dokáže nečinne prizerať ľudskému utrpeniu alebo je tak roztržitý a necitlivý, že dopúšťa, aby na hlavy chudákov padali krupobitia a iné pohromy. Nie, nepýtal sa na to. Pre neho a pre moju matku bol Boh, ten, ktorý existoval, Bohom nádeje, Bohom, ktorý žiada, aby si sa po zemetrasení znovu zdvihol zo sutín, aby si po krupobití, ktoré ťa uvrhlo do chudoby, začal bez dlhých rečí znovu od začiatku. Bol pre neho Bohom, ktorý ťa povzbudzuje, aby si v sebe našiel silu vydať sa znovu na cestu a neočakával, že všetko za teba urobia ostatní; a predovšetkým ťa núti, aby si sa oslobodil od horkosti, ktorú by snáď v tebe mohol zanechať pocit nespravodlivosti alebo prekvapenia, že ti nikto nepomohol. Boh môjho otca bol Bohom života, prítomnosťou neustále prítomnou a živou, ktorá v človeku pôsobí. Bol to Boh, ktorý ti nikdy nedá súhlas k tomu, aby si sa v zúfalstve vrhol na zem a volal: "Je po všetkom!" Nie je totiž pravda, že je po všetkom: všetko sa mení ... A ty sa musíš tejto zmene otvoriť, hoci ti pripadá tvrdá a nechápeš jej zmysel. Kto vie, či ti táto zmena, táto nová situácia neprinesie niečo dobré! A tak to aj bolo ...

Po udalostiach z 11. septembra sa dcéra evanjelizátora Billyho Grahama zúčastnila rozhovoru v programe Early Show a moderátorka sa jej spýtala: "Ako mohol Boh niečo také dopustiť?" Anna Grahamová jej dala veľmi hlbokú a múdru odpoveď. Povedala: "Verím, že Boh je hlboko zarmútený tým, čo sa stalo. No roky sme Bohu hovorili, aby odišiel z našich škôl, z našej vlády a z nášho života. Ako môžeme očakávať, že nás Boh požehná a ochráni, keď ho žiadame, aby nás nechal na pokoji? "
Pozrime sa teda na to.

Myslím si, že sa to začalo, keď sa Madeline Murrayová-Oharová (bola zavraždená) sťažovala, že nechce v školách žiadne náboženstvo. A my sme povedali "OK".
Potom niekto povedal, že by bolo lepšie, keby sa Biblia v školách nečítala... Biblia, ktorá hovorí "nezabiješ, nepokradneš, miluj svojho blížneho, ako seba samého." A my sme povedali "OK".
Potom Dr. Benjamin Spock začal tvrdiť, že by sme nemali svoje deti trestať, keď sa zle správajú, lebo by sme tak mohli zraniť ich mladé osobnosti a narušiť ich sebaúctu. A my sme súhlasili. Veď odborník určite vie, čo hovorí. Tak sme znovu povedali "OK".
Potom niekto povedal učiteľom a riaditeľom, aby nevychovávali naše deti, keď sa správajú zle. A riaditelia prikázali, aby žiadny člen učiteľského zboru netrestal študentov, keď sa neprístojne správajú, lebo nechcú stratiť dobré meno a určite nechcú, aby ich zažalovali. (Medzi výchovou a mlátením, fackaním, ponižovaním a kopaním je veľký rozdiel !!! ) A my sme povedali "OK".
Potom niekto povedal: "Dovoľme našim dcéram, aby nezáväzne sexuálne žili a aby šli na potrat, keď chcú. A nemusia o tom dokonca povedať ani svojim rodičom." A my sme povedali "OK".
Potom nejaký múdry člen školskej rady povedal: LChlapci zostanú chlapcami a budú robiť, čo chcú. Takže dajme naším synom toľko kondómov, koľko si len zažiadajú, aby si užili toľko zábavy, koľko len chcú. Nemusíme pritom hovoriť ich rodičom, že ich dostali v škole." A my sme povedali "OK".
Potom niekto z vyšších úradníkov povedal, že nezáleží na tom, čo robíme v súkromí, ak poctivo pracujeme. Zase sme súhlasili a povedali, že nám nezáleží na tom, čo človek robí v súkromí, vrátane prezidenta, ak máme prácu a naša ekonomika je v poriadku.
Potom niekto povedal: "Vydávajme časopisy s obrázkami nahých žien a nazvime to dobrým, realistickým ocenením krásy ženského tela." A my sme povedali "OK".
Potom prišiel zábavný priemysel s tým, aby sme urobili televízne programy a natočili filmy, ktoré propagujú neúctu k ženám, rúhanie a protizákonný sex.
Povedali: "Nahrávajme hudbu, ktorá povzbudzuje ľudí k znásilňovaniu, drogám, vraždám, samovraždám a k preberaniu satanských vzorov." A my sme povedali: "Veď je to len zábava, nemá to žiadne negatívne vplyvy. Aj tak to nikto neberie vážne. Tak poďme na to."
Teraz sa pýtame sami seba, prečo naše deti nemajú svedomie, prečo nevedia rozoznať dobré od zlého a prečo pre nich nie je problémom zabiť cudzincov, svojich spolužiakov a samých seba. Keby sme o tom dlhšie popremýšľali a pozreli sa hlbšie, možno by sme našli odpoveď. Myslím, že to priamo súvisí s tým, že ČLOVEK ŽNE TO, ČO ZASADIL.

"Drahý Bože, prečo si nezachránil to malé dievčatko, ktoré zabili v triede? S pozdravom, znepokojený študent."
ODPOVEĎ: "Drahý znepokojený študent, mám zakázané ísť do škôl. S pozdravom, Boh."

Je smiešne, ako ľahko ľudia zavrhnú Boha, a potom sa čudujú, prečo sa svet rúti do pekla.
Je smiešne, ako veríme všetkému, čo sa píše v novinách, a spochybňujeme všetko, čo hovorí Biblia.
Je smiešne, ako chce ísť každý do neba s tým, že nemusí veriť a robiť to, čo prikazuje Biblia.
Je smiešne, že niekto povie: Verím v Boha, ale stále nasleduje satana. (ktorý, mimochodom, tiež verí v Boha.)
Je smiešne, ako rýchlo sme pripravení súdiť, ale sami nechceme byť súdení.
Je smiešne, ako môžeš poslať tisíce vtipov mailom, ktoré sa budú rozširovať rýchlo ako oheň. Keď však pošleš správy, ktoré hovoria o Bohu, ľudia si dvakrát premyslia, či ich pošlú ďalej.
Je smiešne, ako sa neslušné, nemravné, vulgárne a obscénne správy slobodne šíria kybernetickým priestorom, ale verejné diskusie o Bohu sú v školách a na pracoviskách potlačované.
Je smiešne, ako môže byť niekto v nedeľu zapálený pre Krista, ale ostatné dni v týždni je neviditeľným kresťanom.


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka