VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

PRÍBEHY NA ZAMYSLENIE

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali okolo stromu a otec sa dal do reči s kňazom: „Nechápem jednu vec. Prečo kresťanstvo vidí v každom človeku hriešnika, dokonca i v deťoch, a neustále iba nabáda k pokániu a náprave? Veď človek je dobrý a stačí ho iba povzbudzovať ku konaniu dobra!?” Kňaz sa usmial, vytiahol z vrecka čokoládu.

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!

S JEŽIŠOM NA KRÍŽ

Americký jezuita a duchovný spisovateľ Mark Link spomína zaujímavý životný príbeh. V kancelárii riaditeľa v jednej zo stredných škôl v Texase sa nachádza staré hojdacie kreslo. Keď sa riaditeľa pýtali, prečo má v kancelárii staré kreslo, vyrozprával im príbeh z detstva.

PREČO JU VLASTNE MILUJE?

Pred dvoma dňami prišla domov a na stole našla list. V prvom momente zostala ako zaseknutá, lebo vedela, že sa s priateľom v poslednej dobe nemohli vystáť, a hádky boli na dennom poriadku.

REBRÍČEK PRIORÍT

Profesor filozofie stál pred svojou triedou a na stole pred sebou mal niekoľko predmetov.

NEMOCNIČNÉ OKNO

"Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné." (Antoine de Saint-Exupéry)

VIANOČNÝ LIST PRE TEBA...

Prekvapilo by Vás, keby nám Ježiš napísal list v tomto čase, keď sa pripravujeme na Vianoce? Čo by nám asi Ježiš napísal? Jednu z možností si môžete prečítať aj v ďalších riadkoch.

PONÁHĽATE SA AJ VY?

Je to zrejme diagnóza tejto doby - náhlenie. Ohrozuje nás všetkých, stále čosi nestíhame, cítime sa unavení a vyčerpaní. Často sa nedokážeme zastaviť a v pokoji vnímať seba a svet okolo seba. Ponúkame Vám jednu úvahu, ktorá môže byť príležitosťou k zamysleniu a zastaveniu sa.

VIANOČNÁ LOTÉRIA

"Robte malé veci s veľkou láskou." (bl. Matka Tereza)

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi tu na zemi.
sv. František Saleský
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla