KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

DEVIATNIK K SV. JOZEFOVI A PANNE MÁRII

Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii

 

Pane, ďakujeme Ti za dar otcovstva
a prosíme Ťa o odpustenie za chvíle,
keď sme zlyhali vo svojej povinnosti
milovať a ochraňovať naše rodiny.

Ľutujeme to v mene všetkých otcov
a prosíme Ťa, aby si nám pomohol
odvrátiť sa od vecí, ktoré nás od Teba oddeľujú.

Pane, daj nám silu a veď nás tak,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali svoje pravé miesto otcov v spoločnosti,
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Márie.

Prosíme Ťa, Otče, o ochranu žien a detí,
ktoré si zveril do našej opatery, chráň ich,
prosíme, pred všetkými útokmi nepriateľa.

Prosíme o to skrze Tvojho Syna,
Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč nás kresťansky chápať svoje povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojim deťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros nám, aby nás žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a aby neochladla naša láska. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Osobitne ti zverujeme túto prosbu - “aby Pán ochraňoval a požehnával stretnutia s Mauriceom v našich farnostiach a stretnutie Modlitieb otcov vo Svite, a aby nás všetkých zjednotil svojím Duchom”. Amen.

Svätá Panna Mária, vďaka tvojim modlitbám tvoj manžel dokázal uniesť ťarchu svojho veľkého poslania. Utiekame sa aj my k tebe, aby si nám vyprosila potrebnú silu a milosti na vedenie našich rodín. Mysli, prosíme, na naše stretnutie vo Svite, aby sme tam spoznali naše vlastné poslanie a pocítili, ako veľmi nás Boh miluje. Amen.

Otče náš ... Zdravas ... Sláva ...


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

"Boh, bohatý na milosrdenstvo..." .
(Ef 2, 4)
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Zara Júlia Bačová
Emília Jaseňáková
Frederika Palová
Tobias Paluš
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Veronika Milatová vo veku: 78 rokov.
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.