PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

DEVIATNIK K SV. JOZEFOVI A PANNE MÁRII

Deviatnik k sv. Jozefovi a Panne Márii

 

Pane, ďakujeme Ti za dar otcovstva
a prosíme Ťa o odpustenie za chvíle,
keď sme zlyhali vo svojej povinnosti
milovať a ochraňovať naše rodiny.

Ľutujeme to v mene všetkých otcov
a prosíme Ťa, aby si nám pomohol
odvrátiť sa od vecí, ktoré nás od Teba oddeľujú.

Pane, daj nám silu a veď nás tak,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali svoje pravé miesto otcov v spoločnosti,
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Márie.

Prosíme Ťa, Otče, o ochranu žien a detí,
ktoré si zveril do našej opatery, chráň ich,
prosíme, pred všetkými útokmi nepriateľa.

Prosíme o to skrze Tvojho Syna,
Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč nás kresťansky chápať svoje povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojim deťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros nám, aby nás žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a aby neochladla naša láska. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Osobitne ti zverujeme túto prosbu - “aby Pán ochraňoval a požehnával stretnutia s Mauriceom v našich farnostiach a stretnutie Modlitieb otcov vo Svite, a aby nás všetkých zjednotil svojím Duchom”. Amen.

Svätá Panna Mária, vďaka tvojim modlitbám tvoj manžel dokázal uniesť ťarchu svojho veľkého poslania. Utiekame sa aj my k tebe, aby si nám vyprosila potrebnú silu a milosti na vedenie našich rodín. Mysli, prosíme, na naše stretnutie vo Svite, aby sme tam spoznali naše vlastné poslanie a pocítili, ako veľmi nás Boh miluje. Amen.

Otče náš ... Zdravas ... Sláva ...


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka