KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ADVENTNÉ POSOLSTVO

Nové zamyslenie na štvrtý adventný týždeň...

Opäť je tu čas adventu - radostného očakávania a prípravy na príchod malého Ježiška. Sú rôzne spôsoby ako sa zamýšľať nad nastávajúcimi dňami. Ponúkame prvýkrát možnosť prostredníctvom videa. Každý týždeň zverejníme nové posolsvo konkrétnej nedele. Preži i ty obyčajné dni neobyčajne! Neváhaj otvoriť svoje srdce, aby mohlo byť miestom, kde prichýliš novonarodeného Ježiša.

4. Adventná nedeľa: 

3. Adventná nedeľa:

2. Adventná nedeľa:

1. Adventná nedeľa:


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

"Boh, bohatý na milosrdenstvo..." .
(Ef 2, 4)
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Zara Júlia Bačová
Emília Jaseňáková
Frederika Palová
Tobias Paluš
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Veronika Milatová vo veku: 78 rokov.
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.