PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

MODLITBA MINIŠTRANTA

Modlitba miništranta pred a po sv. omši.
Modlitba miništranta pred sv. omšou

Bože môj, som neobyčajne šťastný,
že si si ma vyvolil z počtu mnohých
ku vznešenej službe oltára.
                                            Ďakujem Ti, že mi dovoľuješ,aby
                                             som mohol posluhovať kňazovi
                                           v blízkosti svätého miesta, na ktoré
                                             každodenne zostupuje
                                         Tvoj jednorodený Syn Boží, aby sa
                                           za nás vo svätej omši obetoval.
                                          Svätý Tarzícius oroduj za mňa, aby
                                           som službu pri oltári vykonal
                                             zbožne ako anjeli v nebi.
                                            Amen.
                                        
                                         
                                    Modlitba miništranta po sv. omši
                                        
                                         Pane Ježišu Kriste, posilňuj a
                                       veď ma po pravých
                                       cestách.
                                        Nedopusť, aby som Ťa niekedy
                                         hriechom urazil.
                                       Daj, aby aspoň jeden z nás sa stal
                                         Tvojím kňazom.
                                     Panna Mária, Matka Božia,
 ochraňuj moju dušu i telo.
   Svätý Dominik Sávio, buď mojím
 priateľom.
Amen.

 

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť.
Christoph Probst
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Andrej Krištof a Nikoleta Lovrantová
Igor Hajník a Dária Čižmáriková
ROZLÚČIME SA S:
Milan Jakubis vo veku: 91 rokov.