PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

DUCHOVNÁ OBNOVA: ,,BUDOVANIE S ODPUSTENÍM"

V sobotu 18. februára 2012 sa oficiálne po prvýkrát v histórii topoľčianskych miništrantov uskutočnila duchovná obnova.
Duchovná obnova pod názvom ,,Budovanie s odpustením" mala miništrantov motivovať k nastávajúcemu pôstnemu obdobiu a tiež k upevneniu a rozkvetu spoločenstva. Program začal prednáškou  vdp. kaplána Jána Viaciana s pohľadom na pôst očami miništranta. Zúčastnení mali možnosť pripraviť sa a prijať sviatosť zmierenia vo farskom kostole, kde na záver prebehla adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po eucharistickom požehnaní sme sa všetci presunuli do farskej jedálne,kde nám pani kuchárky pripravili k obedu výbornú kapustnicu. S myšlienkou ,,V zdravom tele, zdravý duch" sme sa presunuli do telocvične CZŠ. sv. don Bosca, kde sme kapustnicu vybehali pri futbalovom zápase. Po vyšportovaní sme sa vrátili na farský úrad. V miestnosti určenej pre mládež nás čakala pizza, pri ktorej sme si pozreli film: ,,Návrat na vrchol," ktorý námetom úzko súvisel s témou dňa. Na záver duchovnej obnovy sme sa všetci zišli pri Pánovom oltári-miništrantskej sv. omši, kde sme mali určite za čo Boha chváliť, Jemu ďakovať, odprosovať a prosiť.KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka