KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

DUCHOVNÁ OBNOVA: ,,BUDOVANIE S ODPUSTENÍM"

V sobotu 18. februára 2012 sa oficiálne po prvýkrát v histórii topoľčianskych miništrantov uskutočnila duchovná obnova.
Duchovná obnova pod názvom ,,Budovanie s odpustením" mala miništrantov motivovať k nastávajúcemu pôstnemu obdobiu a tiež k upevneniu a rozkvetu spoločenstva. Program začal prednáškou  vdp. kaplána Jána Viaciana s pohľadom na pôst očami miništranta. Zúčastnení mali možnosť pripraviť sa a prijať sviatosť zmierenia vo farskom kostole, kde na záver prebehla adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po eucharistickom požehnaní sme sa všetci presunuli do farskej jedálne,kde nám pani kuchárky pripravili k obedu výbornú kapustnicu. S myšlienkou ,,V zdravom tele, zdravý duch" sme sa presunuli do telocvične CZŠ. sv. don Bosca, kde sme kapustnicu vybehali pri futbalovom zápase. Po vyšportovaní sme sa vrátili na farský úrad. V miestnosti určenej pre mládež nás čakala pizza, pri ktorej sme si pozreli film: ,,Návrat na vrchol," ktorý námetom úzko súvisel s témou dňa. Na záver duchovnej obnovy sme sa všetci zišli pri Pánovom oltári-miništrantskej sv. omši, kde sme mali určite za čo Boha chváliť, Jemu ďakovať, odprosovať a prosiť.KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čakať sa obyčajne naučíme až vtedy, keď už nemáme na čo čakať...
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.