PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

VINCENT DE PAUL (24.4.1581−27.9.1660)

Francúzsky rímskokatolícky kňaz, rehoľník, bol zbožný, plný viery, nadšenia a horlivosti, mal rozhodný temperament, humor, dynamizmus, prirodzený zmysel pre realitu, sedliacku múdrosť... Cez službu chorým a chudobným pokorne konal dobročinnosť a spoznával Božie cesty. Pán Boh mu naznačil smer misionárskej služby pre duchovné dobro blížnym.
Založil (1625) Spoločnosť misijných kňazov, v súčasnosti Misijná spoločnosť
sv. Vincenta de Paul – CM. Zbierali nájdené a opustené deti, ošetrovali chorých, ranených, väzňov, vyučovali nevedomých a slúžili všetkým, ktorí sa nachádzali či už v materiálnej alebo duchovnej biede. Vincent nás aj dnes vyzýva prijímať druhých takých, akí sú, hľadať ich tam, kde sú a znížiť sa natoľko, aby nás dokázali prijať.Z myšlienok

Aká je naša úcta k Bohu, natoľko ho budeme milovať!
Neprestaňte zotrvávať v modlitbe
a nemyslite si, že je to márne.
Boh nám prikazuje len rozhodiť siete
a nie chytať ryby.• Modlitba je povznesenie ducha k Pánu Bohu, s ktorým sa duša intímne spája
a hľadá jeho prítomnosť v sebe. Je to rozhovor duše s Bohom, vzájomná komunikácia, pri ktorej sa on prihovára duši a vnuká jej, čo má robiť a ako má poznať jeho vôľu. Pri modlitbe počúvame, čo Pán Boh hovorí a prosíme si,
čo je potrebné pre nás i pre blížnych.
• Božie kráľovstvo je pokoj v Duchu Svätom... Liekom na starosti je láskavosť.
• Vrchol dokonalosti nie je, aby sme zažívali Božiu prítomnosť,
ale plnili Božiu vôľu.
• Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť do činov, lebo iba vtedy je dokonalá, keď v srdciach tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku.
• Nič iné, iba pravdy viery sú schopné naplniť naše srdce a s istotou nás viesť.
• Nestačí milovať Pána Boha, treba sa starať, aby ho milovali aj iní.

                 

(dmj)KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.