PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

RUDOLF DILONG (1.8.1905 ̶ 7.4.1986)

Reprezentanta katolíckej literárnej moderny, františkánskeho kňaza, označili aj za mága slovenského jazyka i knieža básnikov. Vydal okolo 100 publikácií (najviac básnické zbierky, ale aj romány a divadelné hry). Metaforicky vyjadroval intímne pocity, osobné bôle i túžby (napr. Hviezdy a smútok, Mesto s ružou). Lyricky odkrýval meditácie o zmysle života, o Bohu (Poď, nasleduj ma; Belasý blankyt; Milovať ̶ žiť; Dotyk s večnosťou; Nebo nehasne; Nezomrie, kto miluje).
Ako stúpenec poetizmu a surrealizmu sa stal inšpirujúcim lyrikom. Miešal realitu s víziou, skutočnosť so snom, voľne nechal splývať slová i obrazy rozkmitané viacerými významami, vety, verše, strofy často nepodriaďoval konvenčnej logike ani kauzalite. Prejavoval sa ako básnik milujúci, trpiaci a odpúšťajúci; bol zhovievavý, pretože pochopil: Božie evanjelium je: milovať, trpieť, odpúšťať.

Vyštudoval v Trnave, Žiline a v Bratislave pôsobil v Kremnici, Hlohovci, Skalici i v Žiline. Emigroval (1945), pracoval v Ríme, Buenos Aires, Pittsburghu. Útekom do zahraničia chcel sa zachrániť ako človek i ako básnik. Spolupracoval na vydávaní rôznych periodík. V roku 1992 vyšla na Slovensku jeho exilová tvorba pod názvom Ja, Rudolf Dilong, trubadúr a potom (2001) aj životopisný zápisník Mladosť očistca.

„Dilongova tvorba klenie sa v dvoch oblúkoch, ktoré sa stretajú nad slovenským

nebom a tvoria plnofarebnú dúhu nad jeho horizontom. Jedna polovica rozprestretej dúhy vysielala sa z podstaty slovenskej doma a vrhala sa do diaľok, do ktorých básnik prenášal svoju víziu krás a obrazových vidín. A druhá polovica vysielala sa z diaľok k slovenskej podstate, aby sa v nej ukrylo a uchytilo poznanie, vynesené z vidín a krás, skúseností a sklamaní." (Stanislav Mečiar, 1965)Z myšlienok

• Boh je súlad, Boh je harmónia. Preto je život veľkou myšlienkou, za ktorou čakáme hudbu.
• Slnko má lúče pre každý osud, pre každé chvenie nad dozrievajúcim stromom.
• Donášajte všade pokoj — ten je najpôsobivejší na všetky ľudské popáleniny.
• Boh, keď nejdeme za ním, nelúči sa s nami, len hovorí: Vy prídete, veď vás milujem.
• Dajte človeku dobrý príklad. Nič ho to nestojí a môže veľmi zbohatnúť.
• Aj vtedy je Boh s nami, keď sa nám naoko zdá, že je to opačne. Boh nič nerobí naoko.
• Boh miluje i tých, ktorí nestoja v našom rade. A pričiňme sa, aby stáli.

Miluj, keď si dobrý človek.
Treba sa i za to biť. Neboj sa bitky.
Máš priestor v ruke. Si kresťan. Najprv za seba bojuj.
Potom bi sa i za druhých. Keď vonku vlci zuby ceria.
Na dobrých ľudí zavýjajú.
Máš miesto pre boj.
Naozaj miluj.

Oh, nežalujte nebu,
že svet je rajaprázdny,
čo keby tak i v nebi
zvedeli, že sme blázni.

Nesmrteľná báseň by bola tá, ktorú by mohol iba Boh kanonizovať. Boh je krása a najvyššia poézia. (dmj)KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo všetko si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť.
Leszek Kumor
Leszek Kumor
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka