PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

MARTIN BUBER (8.2.1878 – 13.6.1965)

Židovský náboženský filozof sústredený na dialóg medzi ľuďmi navzájom a ich Bohom. Študoval filozofiu i filológiu, dejiny literatúry a umenia i psychiatriu vo Viedni, Lipsku, Zürichu i v Berlíne. V rokoch 1938–1951 bol profesorom na hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, podporoval spoluprácu Židov a Arabov.
Napísal, redigoval alebo preložil viac než 80 kníh. Vydal spisy: Ja a Ty (1923), Problém človeka (1943), Temnota Božia (1953), Chasidské rozprávanie (1962). Rozvinul učenie o význame dialógu pre vnútorné dozrievanie ľudského indivídua. Mnohými svojim spismi sprístupnil Západu svet chasidizmu (prehĺbený náboženský cit, túžba po vzťahu s Bohom; podobnosť s kresťanskou mystikou). Tajuplný ľudský vnútorný život je hlbokým dialógom, skúsenosťou a zážitkom. Buber chápal naše vedomie i prírodu okolo nás ako šifru pre súvislosť medzi bytím a zmyslom všetkého existujúceho. Snažil sa ponúknuť odpoveď na otázku: Čím je Boh pre dnešného človeka? Človek je v jednote s Bohom pri čine v láske k blížnym a všetkému, čo bolo stvorené. Vzťah so svetom je život s prírodou, život s ľuďmi a život s duchovnými podstatami. Byť človekom znamená pokorne chápať tajomstvo a radostne spolupracovať s druhými ľuďmi v činnej láske. Buber spoznal, že vzťah človeka k človeku nemôžeme rozkladať a analyzovať ako vzťah človek a vec. Vo vzťahu medzi ľuďmi sa jedná aj o zodpovednosti k tomu druhému, o podobný vzťah ako k Bohu.


Z myšlienok

• Celý skutočný život je stretnutím... Predĺžené línie vzťahov sa pretínajú v Ty.

• Filozofia je založená na predpoklade, že vo všeobecnom sa zjavuje absolútno.

• Náboženská podstata každého náboženstva sa dá nájsť v istote, že význam existencie je otvorený a prístupný v konkrétnej skutočnosti, v zápase s realitou.

• Písmo a biblický komentár sú veľmi dôležité, nie sú však neomylné.

• Snahu o spoluprácu je potrebné podporovať, avšak kolektivizmus je nebezpečný.


• Každý človek je do určitej miery k niečomu určený,
obvykle sa však tomu s úspechom vyhýba.

• Nie samotná moc, ale hystéria moci je zlo.

• Úspech nie je meno Boha.
(dmj)
KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Bohatstvo človeka je v jeho srdci. Pre život nie je dôležité vlastniť veľa vecí.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka