KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

Ďalšie sakrálne pamiatky: Kamenné plastiky na stĺpoch umiestnené v rohoch námestia v tesnej blízkosti kostola - sv.Trojica, sv. Ján Nepomuský , Immculata a sv. Florián. Postavené boli v roku 1780. Kaplnka Ružencovej Panny Márie na Krušovskej ulici postavená v barokovom slohu z roku 1750. Kaplnka-kaštieľ v Tovarníkoch. Kaštieľ v Tovarníkoch dali postaviť v rokoch 1600 - 1610 Beréniovci. V severozápadnom krídle renesančného kaštieľa bola v roku 1686 zriadená kaplnka Karmelskej Panny Márie. Pri požiari v roku 1945 bol interiér kaplnky úplne znieený. Obraz Nanebovzatia Panny Márie Postava Panny Márie v oblakoch, hore holubica ( symbol sv. Ducha ) a anjeli. Pochádza z 18.storoeia. ZDROJE: Malý ,V. : Matka Cirkvi Blahoslavená Panna Mária. Bratislava: Vesna, 1990. Rímsko-katolícky úrad Topoľčany: Dejiny pútnického miesta Topoľčany. Bratislava: NOVUM, 1991.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

"Boh, bohatý na milosrdenstvo..." .
(Ef 2, 4)
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Zara Júlia Bačová
Emília Jaseňáková
Frederika Palová
Tobias Paluš
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Veronika Milatová vo veku: 78 rokov.
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.