PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

Ďalšie sakrálne pamiatky: Kamenné plastiky na stĺpoch umiestnené v rohoch námestia v tesnej blízkosti kostola - sv.Trojica, sv. Ján Nepomuský , Immculata a sv. Florián. Postavené boli v roku 1780. Kaplnka Ružencovej Panny Márie na Krušovskej ulici postavená v barokovom slohu z roku 1750. Kaplnka-kaštieľ v Tovarníkoch. Kaštieľ v Tovarníkoch dali postaviť v rokoch 1600 - 1610 Beréniovci. V severozápadnom krídle renesančného kaštieľa bola v roku 1686 zriadená kaplnka Karmelskej Panny Márie. Pri požiari v roku 1945 bol interiér kaplnky úplne znieený. Obraz Nanebovzatia Panny Márie Postava Panny Márie v oblakoch, hore holubica ( symbol sv. Ducha ) a anjeli. Pochádza z 18.storoeia. ZDROJE: Malý ,V. : Matka Cirkvi Blahoslavená Panna Mária. Bratislava: Vesna, 1990. Rímsko-katolícky úrad Topoľčany: Dejiny pútnického miesta Topoľčany. Bratislava: NOVUM, 1991.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka