PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

VIERA NIKDY NEODPOČÍVA

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:
 

Morušové stromy sa pohybujú na jasný i rozhodný príkaz viery.

Najostentatívnejšia skutočnosť sa zohýna pod „dôvodmi“ viery.

Veriaci nie je oprávnený, aby hanil Boha za Jeho neprítomnosť, Jeho nedoplnenia, alebo za Jeho oneskorenia.

To Boh haní našu vieru… neprítomnú, tú, ktorá si neoblieka na seba odev námahy.

Možno povedať, že mnoho tzv. veriacich si želá vieru, ktorá prináša „odpočinok“, v kožuchu i papučiach, so vzdychaním pred práskajúcim ohňom v krbe.

Ale viera – prinajmenšom tá, ktorú vyžaduje Kristus, dokonca maličká, ale nie sotva viditeľná, uspaná, nariekajúca – nie je nikdy tá, ktorá dáva odpočinok alebo prinajmenšom pocit bezpečnosti. Ona neprináša útechu.

Moruša – skoro strom – nerastie preto, aby sme v nej kochali, pokojne sa tešili v jej tieni.

Krík alebo nepohodlná skutočnosť rastie tam, pretože sme ho ešte nedokázali odtiaľ odstrániť. Naše reči, inteligentné slová, majú totiž imponujúcu silu protestu, oznámenia, oplakávania, „presnej diagnózy“, „správnej analýzy situácie“, ale sú pozbavené sily viery, ktorej sa nič nevzoprie.

Všetko je na mieste – alebo lepšie, nič nie je na mieste podľa harmónie očakávanej Bohom – pretože príliš mnoho viery sa obmedzuje na znázornenie faktu, na prehliadanie, na zaznačenie mapy, s pedantnosťou notára, skutočnosti „takej, aká je“.

Zatiaľ čo viera nesmie nechávať nič takým istým, ako bolo, musí byť stálou premenou poriadku – alebo neporiadku – utvoreného skonsolidovaním rovnováhy i zneužívaním situácie.

Bratia a sestry vo viere, alebo lepšie v nevere, prestaňme sa hrať na pozorovateľov skutočnosti, ponurých zapisovateľov. Pokúsme sa posunúť hranice. Podporujme sa vzájomne na duchu. Prestaňme sa báť toho, čo môže spôsobiť jedno maličké horčičné zrnko.

 

 

 

(spracované podľa myšlienok a úvah A. Pronzata)


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.