PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

VIERA, KTOREJ JE VŠETKO MOŽNÉ

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:
 

Zdá sa, že dokonca Apoštoli sa nikdy  neodvážili  prenášať stromy či hory, ale sila ich veľkonočnej viery dokázala prinajmenšom posilniť i spôsobiť, aby iní mohli chodiť vlastnými silami.

Viera, keď je, spôsobuje veci, ktorým ťažko možno uveriť, ale ktoré sa stávajú prínosom… pre vieru.

Viera nedovoľuje vydierať skrze skutočnosť, ale je poslušná, premieňa ju, prelamuje jej odpor, vykonáva nemožné.

Reč o viere ako zaangažovaní, zásade pobúrenia i boja, a nepoddania sa i lenivosti.

Boh však vyžaduje, aby aj naša viera bola „zaangažovanou“ vierou.

Veriaci sa príliš často obmedzujú na rozhorčenie – spúšťajúc ruky, bedákajúc so zatrpknutosťou:

- V tejto situácii sa nedá nič robiť.

Skutočnosť je taká, pretože taká je naša viera, to znamená taká, aká nemá byť, je vierou, ktorej vlastne niet…

Keď ide o vieru – tú najmenšiu či tú najväčšiu – ako o horčičné zrnko, tak všetko sa dá urobiť.

Všetko sa vždy ešte dá urobiť.

Všetko je možné.

Ruky musia klesať jedine od únavy, po námahe, nie od smútku alebo predsudkov.

Ruky, dlane sme preto dostali, aby pracovali, modlili sa, a nie, aby sme ich zarmútení vystierali voči skutočnosti, ktorá tak ako morušový strom, neposúva sa ani o milimeter.

Viera nám nebola daná iba preto, aby sme videli veci, ktoré nefungujú, ale aby sme ich donútili k fungovaniu „ináč“.

Pane, obdaruj nás vierou, ktorej je všetko možné v Tebe a v Tvojej láske...

 

 

 

(spracované podľa myšlienok a úvah A. Pronzata) 


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.