PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

VERIŤ KAŽDÝ DEŇ

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:
  

Musíš veriť každý deň.

Bez viery každodennosť je iba „šedou skutočnosťou“.

Vďaka viere každodennosť sa stáva sviatosťou prítomnosti Boha i sviatosťou tvojej prítomnosti v Bohu.

„Znamenia času“, ktoré musíš rozšifrovať, sú znakmi tvojho každodenného života. Boh ti dáva znamenia skrze každodennosť. Nástroje, ktoré používa, aby ti dal znamenie, sú tie, s ktorými zvyčajne máš dočinenia každý deň.

Udalosti, ktoré používa, aby ukázal svoju prítomnosť, to sú drobné fakty z tvojho zvyčajného života. Obyčajné predmety, práce, program dňa, obyčajné veci na vykonanie, ba dokonca obyčajné ťažkosti ťa vedú k Bohu, ktorý sa chce stretnúť s tebou tam, kde si v danom momente, v tom, čo robíš, v kontexte tvojho každodenného života.

Nechoď hľadať Boha „niekde inde“.

On je prítomný v stretnutí každodennosti.

Neprogramuj stretnutia na veľké príležitosti, v kontexte slávnosti.

On sa ti necháva nájsť v najobyčajnejších situáciách, v štýle ticha, podľa ceremoniálu tvojich všedných dní. Priprav Mu miesto tam, kde tráviš väčšiu časť tvojho dňa.

On neschvaľuje zostať v uzavretosti, v izolovanom salóne.

Rád prebýva v kuchyni, úrade, v autobuse, na chodbe, v aule, na pohotovosti, na nástupišti, na ulici, v dielni.

Všade tam On čaká na teba, ide s tebou, je s tebou. Je to prítomnosť, ktorá nerobí problémy, ale je reálna. Uspokojuje sa rýchlym zrakovým dorozumením, úsmevom. A prechádzajúc okolo, sa pýta:

- Čo je s tebou?

  

(spracované podľa myšlienok a úvah A. Pronzata)


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.